Schooltijden en pauzes

Schooltijden

Op Sprengenpark werken we met het vijf gelijke dagen rooster. Dit houdt in dat alle kinderen (groep 1 t/m groep 8) van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school gaan.

De kinderen uit kleutergroep worden door de ouder/verzorgers door de eigen ingang naar de klas gebracht.
Dat kan vanaf 8.20 uur. Om 14.00 uur komt de leerkracht met de kinderen naar buiten. De kinderen wachten bij de leerkracht tot zij degenen ziet met wie de kinderen mee naar huis gaan.

Voor de groepen 3 t/m 8  gelden andere regels. Zij verzamelen op een afgesproken plek op het plein achter de school en worden daar door de leerkracht om  8:25 uur opgehaald. Om half 9 beginnen we dan met de lessen.
En om 14.00 uur gaat de school uit. De leerkracht loopt met de kinderen mee naar buiten.

Pauzetijden

De kleuters eten ’s ochtends van 10.15 tot 10.30 uur, daarna gaan ze lekker naar buiten. Om 12.00 uur begint de lunch. Daarna gaan de kleuters weer naar buiten. Buitenspelen bij de jongste kinderen noemen we geen pauze, het is onderdeel van het lesprogramma: leren samenspelen, leren bewegen. Buitenspelen van kleuters noemen we dan ook begeleid spel.

De groepen 3 t/m 8 hebben iedere dag pauze van 10.15 tot 10.30 uur. Voordat ze naar buiten gaan eten en drinken ze iets in de klas.

Om 12.00 uur gaan de kinderen vanaf groep 3 lunchen. Daarna gaan ze weer even naar buiten. Om 12.30 uur starten de lessen weer.