Dit jaar onder de aandacht

Gaat het goed? Kan het beter? In een snel veranderende maatschappij verandert het onderwijs natuurlijk mee. Leerkrachten scholing zich permanent. We kiezen vaak voor teamscholing omdat dat voor de schoolontwikkeling het meest oplevert. Dit jaar zetten we in op nog effectievere instructie door het volgen van een aantal studiedagen en door coaching on the job.

We hebben een hele fijne sfeer op school en daar hebben we een aantal jaren geleden hard aan gewerkt. Om dit te borgen introduceren we de gouden weken en voeren we een gecertificeerd volgsysteem in: ZIEN!.

Stapsgewijs werken we aan verdere digitalisering van het onderwijs. We laten ons daarbij niet leiden door hypes maar we maken gefundeerde keuzes die in dienst staan van het leren van onze leerlingen en het lesgeven van onze leerkrachten.