Dit jaar onder de aandacht

Het team van OBS Sprengenpark heeft in schooljaar 2018-2019 ingezet op de doorgaande lijn. Komend schooljaar zal dit doorgezet worden. Door de inzet van een onderbouwcoördinator zal er in de onderbouw nog gerichter gewerkt kunnen worden aan de doorgaande lijn waarbij de leerlijn jonger kind een belangrijke rol zal spelen bij de doorstroom naar groep 3.

Om zicht te krijgen op elkaars handelen bij het ontwikkelen van de doorgaande lijnen zullen leerkrachten met elkaar in overleg gaan in de bouwen, daarnaast overleggen wij als team maandelijks plenair om onze ontwikkelingen uit te zetten, te volgen en met elkaar te evalueren. Zo werken wij als team toe naar een passend onderwijskundig en pedagogisch beleid. Voor het vakgebied rekenen zetten wij een rekencoördinator in.

Naast de aandacht voor goed lees-, taal- en rekenonderwijs blijven wij als team gezamenlijk werken aan minimaal 3 gezamenlijke schoolthema’s om ons lesaanbod te verrijken. Tevens biedt dit de mogelijkheid om al onze leerlingen groepsdoorbrekend samen te laten ontdekken, leren en werken.

Het doel van schooljaar 2019-2020 is om het hele team vaardiger te maken in het analyseren van opbrengsten en beter leren doelen te stellen op leerling- en groepsniveau. Om dit proces, wat al in 2018-2019 is ingezet, intensief te begeleiden hebben we op projectbasis extra ondersteuning van een intern begeleider. De leerkrachten worden gefaciliteerd om buiten de groep te werken aan de plannen.

We starten schooljaar 2019-2020 met een vernieuwd team; naast de bekende leerkrachten is het team aangevuld met een nieuwe leerkracht, intern begeleider en schoolleider. Samen hebben we de ambitie om te bouwen aan een stevig fundament met kwalitatief en betekenisvol onderwijs binnen een warm pedagogisch klimaat. Ons schoolgebouw, gezamenlijke capaciteiten en ambitie bieden kans om als school te groeien.