Dit jaar onder de aandacht

In 2023-2024 richt het schoolteam zich op het aanbod van de basisvaardigheden (rekenen en taal) en differentiatie (aanbod op maat). We vertrekken vooral uit de pijler lezen en taal omdat we merken dat de kinderen een duidelijk maar ook gedifferentieerd taalaanbod behoeven. We trekken in dit proces samen op met een ondersteuning basisteam van het ministerie, met hen evalueren en monitoren wij de voortgang van onze doelen op de basisvaardigheden.

We hangen deze ontwikkelingen, zoals elke ontwikkeling, op aan onze kernwaarden: betrokken, nieuwsgierig en verbinding. 

Wij streven naar geëmancipeerde leerlingen die ten volle hun potentieel aan kunnen spreken, uitgedrukt in de vier hoofddoelen van het procesgericht onderwijs (het effect):
• Ontwikkelen van basiscompetenties (BETROKKEN)• Een gave emotionele ontwikkeling (VERBINDING) • Exploratiedrang (NIEUWSGIERIG) • Een basisattitude van verbondenheid (VERBINDING)  

Dit doen we door in te zetten op (de aanpak):• een rijke, beredeneerde en uitdagende leeromgeving; • ruimte voor initiatief van leerlingen; • en van een sterke dialoog zodat we nog beter het perspectief van de leerlingen kunnen opzoeken.  

Het schoolteam gaat werken met het concept Lesson Study om te werken aan gedeeld leiderschap. De leerkrachten bundelen hun kracht en vakmanschap om gepast aanbod neer te zetten voor alle kinderen op de Sprengenpark. Deze keuze sluit aan op hoe de leerkrachten in de klas werken met de kinderen; vanuit de basisattitude van verbondenheid.  

Een leraar staat niet voor de klas; een leraar staat in de klas. (Toshiro Kanamori)