Bewegingsonderwijs (gym)

Kinderen willen bewegen! Zij kunnen dat doen tijdens de pauzes, op sportdagen, en in de gymlessen. Om optimaal gymles te kunnen geven hebben we ervoor gekozen de lessen te clusteren in ‘blokuren’. Op die manier verspelen we minder tijd met naar de gymzaal lopen en omkleden zodat er per week meer tijd overblijft voor de gymles.

Gymnastiek bij basisgroep onderbouw
De kinderen uit basisgroep onderbouw spelen en gymmen in hun eigen gymlokaal Dit gymlokaal bevindt zich in het schoolgebouw. Het lokaal is ingericht met nieuwe toestellen en materialen (augustus 2013). Voor de gymlessen hoeft u geen speciale kleding aan te schaffen, maar wel graag gymschoenen, liefst met klittenband.
De zesjarigen doen daarnaast mee met de gymlessen van groep 4/5 op dinsdagmiddag. Hiervoor hebben ze wel gymkleding en gymschoenen nodig.

Bewegingsonderwijs in de basisgroep betekent ook buiten spelen. Zowel ’s ochtends als ’s middags spelen de kinderen buiten. De zesjarigen binnen de onderbouwgroep spelen overigens veel minder buiten dan de vier- en vijfjarigen.

Gymnastiek in de groepen 4 t/m 8
De lessen worden gegeven door de leerkrachten en vinden plaats in de gymzaal aan de Saturnusstraat. Wanneer kinderen om de een of andere reden niet mogen of kunnen meedoen met de gymles, moet dit door de ouders aan de leerkracht bekend worden gemaakt.

Het is de bedoeling dat de kinderen voor de gym aparte sportkleding gebruiken. Gymschoenen zijn verplicht, dit in verband met de kans op voetschimmels of gekneusde tenen. In de kleedkamer is douche- en wasgelegenheid aanwezig.

Buiten gymmen
Bij mooi weer kan de leerkracht ervoor kiezen om buiten te gymmen. De gym vindt dan plaats op het grasveld achter de school.