Vakanties en vrije dagen

Hieronder vindt u een overzicht van alle vakanties en vrije dagen. Eventuele aanvullingen en wijzigingen worden in onze digitale nieuwsbrief vermeld.

De schoolagenda vindt u ook op onze website https://www.sprengenpark.nl/agenda/
Vakantierooster schooljaar 2023-2024
Herfstvakantie 14-10 t/m 22/10/2023
Kerstvakantie 23/12/2023 t/m 7/01/2024
Voorjaarsvakantie 17/02 t/m 25/02/2024
Goede Vrijdag en 2e Paasdag 29/03 en 1/04/2024
Meivakantie 29-04 t/m 12/05/2024
Incl. hemelvaartsdag en extra
vrijdag
2e Pinksterdag 20/05/2024
Zomervakantie 13/07 t/m 25/08/2024
Studiedagen Sprengenpark alle leerlingen vrij
Woensdag 13 september 2023
Woensdag 6 december 2023
Vrijdag 9 februari 2024
Maandag 18 maart 2024
Dinsdag 2 april 2024
Vrijdag 21 juni 2024

Elke leerling heeft recht op 1 snipperdag per jaar. Deze dient 4 weken van tevoren te worden
aangevraagd bij de Directeur.

Voor een vakantieoverzicht voor volgende schooljaren verwijzen we u naar de website van het ministerie van OC&W. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen.

Let op: scholen kunnen van deze planning afwijken, u kunt dus geen rechten aan deze planning ontlenen.