Vakanties en vrije dagen

Hieronder vindt u een overzicht van alle vakanties en vrije dagen. Eventuele aanvullingen en wijzigingen worden in onze digitale nieuwsbrief vermeld.

Vakantierooster en
studiedagen 2020-2021
Herfstvakantie: 19 oktober t/m 23 oktober
Kerstvakantie: 21 december t/m 01 januari
Voorjaarsvakantie: 22 februari t/m 26 februari
Goede vrijdag en Paasmaandag 02 april t/m 05 april
Koningsdag: 27 april
Meivakantie: 03 mei t/m 14 mei
Hemelvaart: 13 mei en 14 mei (valt in meivakantie)
Pinkstermaandag: 24 mei
Zomervakantie: 19 juli t/m 27 augustus

Studie- en margedagen
Groep 1 t/m 8
Woensdag 14 oktober
Vrijdag 27 november
Maandag 30 november
Donderdag 18 februari
Maandag 26 april (dag voor Koningsdag)
Maandag 5 juli
Extra dagen groep 1/2
Vrijdag 19 februari

Voor een vakantieoverzicht voor volgende schooljaren verwijzen we u naar de website van het ministerie van OC&W. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen.

Let op: scholen kunnen van deze planning afwijken, u kunt dus geen rechten aan deze planning ontlenen.