Vakanties en vrije dagen

Hieronder vindt u een overzicht van alle vakanties en vrije dagen. Eventuele aanvullingen en wijzigingen worden in onze digitale nieuwsbrief vermeld.

Vakanties 2017-2018

Herfstvakantie 16 okt. 2017 t/m 20 okt. 2017
Kerstvakantie 25 dec. 2017 t/m 05 jan. 2018
Krokusvakantie 26 feb. 2018 t/m 02 mrt. 2018
Paasvakantie 30 mrt. 2018  t/m 2 apr.2018
Tulpvakantie27 apr. 2018 t/m 11 mei 2018
2e Pinksterdag21 mei 2018
Zomervakantie 16 juli t/m 24 aug. 2018

Extra vrije vrijdagen groep 1 t/m 4

Het verplicht aantal lesuren voor oudere en jongere kinderen is niet gelijk. Daarom hebben groep 1 t/m 4 een aantal extra dagen vrij. Let op , de meeste zijn vrijdagen maar er zit één dinsdag bij. De data zijn:

 vrijdag  29 september 2017
 vrijdag 24 november 2017
 vrijdag 22 december 2017
 vrijdag 2 februari 2018
 dinsdag 3 april 2018
 vrijdag 1 juni 2018
 vrijdag 22 juni 2018

Studiedagen team (leerlingen vrij)

Alle personeelsleden van Sprengenpark volgen, naast individuele nascholing, ook als team studiedagen. Daarom zijn alle kinderen op de volgende dagen vrij.

  • woensdag 13 september 2017
  • maandag 23 oktober 2017
  • donderdagmiddag 9 november 2017
  • maandag 19 maart 2018

Landelijk vakantieoverzicht
Voor een vakantieoverzicht voor volgende schooljaren verwijzen we u naar de website van het ministerie van OC&W. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen.

Let op: scholen kunnen van deze planning afwijken, u kunt dus geen rechten aan deze planning ontlenen.

Hieronder vindt u een overzicht van alle vakanties en vrije dagen. Eventuele aanvullingen en wijzigingen worden in onze digitale nieuwsbrief vermeld.

Vakanties 2018-2019

Herfstvakantie 22 okt. 2018 t/m 26 okt. 2018
Kerstvakantie 24 dec. 2019 t/m 04 jan. 2019
Krokusvakantie 25 feb. 2019 t/m 01 mrt. 2019
Tulpvakantie (inclusief Goede Vrijdag en 2e Paasdag)19 apr. 2019 t/m 03 mei 2019
Hemelvaart30 en 31 mei 2019
2e Pinksterdag10 juni 2019
Zomervakantie 22 juli 2019 t/m 31 aug. 2019

Studiedag team (leerlingen vrij)

Alle medewerkers van Leerplein055 hebben dinsdag 25 september een medewerkersdag. Alle kinderen zijn dan vrij.

Extra vrije dagen groep 1 t/m 4

Naast de schoolvakanties zijn de kinderen uit groep 1/2 nog negen dagen vrij, de kinderen uit groep 3/4 zijn nog vier dagen vrij. Hieronder kunt u zien op welke dagen dat zijn.

Groep 1/2Groep 3/4
maandag 24 september 2018
maandag 29 oktober 2018maandag 29 oktober 2018
maandag 26 november 2018
vrijdag 21 december 2018
maandag 4 februari 2018
maandag 4 maart 2019maandag 4 maart 2019
vrijdag 21 juni 2019vrijdag 21 juni 2019
maandag 24 juni 2019maandag 24 juni 2019
vrijdag 19 juli 2019

Landelijk vakantieoverzicht
Voor een vakantieoverzicht voor volgende schooljaren verwijzen we u naar de website van het ministerie van OC&W. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen.

Let op: scholen kunnen van deze planning afwijken, u kunt dus geen rechten aan deze planning ontlenen.