Vakanties en vrije dagen

Hieronder vindt u een overzicht van alle vakanties en vrije dagen. Eventuele aanvullingen en wijzigingen worden in onze digitale nieuwsbrief vermeld.

De schoolagenda vindt u ook op onze website https://www.sprengenpark.nl/agenda/
VAKANTIEROOSTER 2024 – 2025
1e schooldag 25/8/2024
Leerpleindag 30/9/2024
Herfstvakantie 26/10/2024 t/m 3/11/2024
Kerstvakantie 21/12/2024 t/m 5/1/2025
Voorjaarsvakantie 22/2/2025 t/m 2/3/2025
Goede vrijdag 18/4/2025
Paasmaandag 21/4/2025
Meivakantie/Bevrijdingsdag 22/4/2025 t/m 5/5/2025
Pinstermaandag 9/6/2025
Hemelvaart en vrijdag 29/5/2025 t/m 30/5/2025
Pinkstermaandag 9/6/2025
Zomervakantie 19/7/2025 t/m 31/8/2025


STUDIEDAGEN (onder voorbehoud)

Donderdag 22/08/2024 Startvergadering VZ,
teambuilding
Leerpleindag:
Maandag 30/09/2024
Maandag 4/11/2024
Vrijdag 6/12/2024
Vrijdag 21-02-2025 Analysedag
Vrijdag 7/7/2025 Analysedag

Elke leerling heeft recht op 1 snipperdag per jaar. Deze dient 4 weken van tevoren te worden
aangevraagd bij de Directeur.

Voor een vakantieoverzicht voor volgende schooljaren verwijzen we u naar de website van het ministerie van OC&W. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen.

Let op: scholen kunnen van deze planning afwijken, u kunt dus geen rechten aan deze planning ontlenen.