Digitaal onderwijs

Wij vinden computers een belangrijk hulpmiddel bij het hedendaags onderwijs. Op school zorgen wij ervoor dat wij voldoende middelen hebben om de kinderen zo optimaal mogelijk met computers te laten werken. Hierdoor ontstaat ruimte om te werken aan het ontwikkelen van eigen, individuele talenten van kinderen en de vaardigheden die leerlingen in de toekomst nodig zullen hebben. De inzet van educatieve apps voor de basisvaardigheden zorgt ervoor dat het onderwijsproces volledig kan worden afgestemd op tempo en leerstijl van elk kind.

Chromebooks en Ipads

In de groepen 1 t/m 3 gaan wordt gewerkt met gedeelde iPads. Er is een iPad voor 1 op de 4 leerlingen in die groepen. Leerkrachten van die groepen zetten die op verschillende manieren in.
Wij hebben ervoor gekozen om geen volledige iPad- school te worden, omdat we het belangrijk vinden dat onze leerlingen ook hun handschrift blijven ontwikkelen en ook leren om bijvoorbeeld boeken als informatiebron te gebruiken. We streven naar een goede balans tussen het werken in de digitale wereld en het werken op papier/uit boeken.

Digitale schoolborden, touchscreen
In alle lokalen van de groepen 1 t/m 8 staan verrijdbare digitale schoolborden, die in hoogte verstelbaar zijn. De iets kleinere versie, die in de onderbouw gebruikt wordt kan zelfs gekanteld worden, zodat hij door een aantal kinderen tegelijk gebruikt kan worden. Op de borden kan worden geschreven met een speciale pen of met de vinger en op internet mee worden gewerkt.