Godsdienstonderwijs

Op school besteden we tijdens de reguliere lessen regelmatig aandacht aan verschillende godsdienstige en maatschappelijke stromingen. Dit doen wij door:

  • Aandacht te schenken aan der verschillende feesten die de kinderen thuis vieren. Hierbij kunt u denken aan islamtische, christelijke en joodse vieringen.
  • Bij verschillende schoolthema’s aandacht te schenken aan andere landen en culturen. Hierbij kunt u denken aan een landenthema, of workshops/ gastles  van een persoon.
  • Tijdens wereldorientatie worden diverse geloofsovertuigingen behandeld.

De schoolregel “Je bent goed zoals je bent” zorgt voor wederzijds respect tijdens lessen over geloofsovertuigingen en maatschappelijke stromingen.