Godsdienstonderwijs

Op school besteden we tijdens de reguliere lessen regelmatig aandacht aan verschillende godsdienstige en maatschappelijke stromingen. Op onze school worden bij voldoende animo (vanaf 10 leerlingen) lessen HVO (humanistisch vormingsonderwijs) aangeboden voor de groepe 5 t/m 8. Ouders en kinderen die hiervoor belangstelling hebben kunnen dit in maart aangeven voor het volgend schooljaar. Tijdens de HVO lessen wordt gewerkt aan de hand van thema’s. In de lessen wordt gepraat en geluisterd en aan werkbladen gewerkt. De onderwerpen zijn ‘jij’, ‘jij en de ander’ en ‘jij en de wereld’. Een belangrijk item is dat kinderen hun eigen mening proberen te vormen en te uiten.

Als er voldoende animo (al vanaf 10 leerlingen) voor is, kunnen ook bijbellessen (GVO) aangeboden worden.  Ieder jaar wordt de interesse van ouders voor HVO en GVO gepeild. We hopen, dat er in de nabije toekomst genoeg vraag ontstaat.