Godsdienstonderwijs

Op school besteden we tijdens de reguliere lessen regelmatig aandacht aan verschillende godsdienstige en maatschappelijke stromingen. Dit doen wij door:

  • Aandacht te hebben voor verschillende feesten. Hierbij kunt u denken aan islamtische, christelijke en joodse vieringen.
  • Binnen verschillende schoolthema’s besteden we aandacht aan andere landen en culturen. Hierbij kunt u denken aan een landenthema, gasten ontvangen, ontmoeten en/of bezoeken.
  • Tijdens de aardrijkskunde-, natuur- en geschiedenislessen worden diverse geloofsovertuigingen behandeld.

Eén van onze schoolafspraken is: ‘Je bent goed zoals je bent’. We maken tijd voor elkaar;
we luisteren naar elkaar, we vertellen over onszelf en we zijn nieuwsgierig naar de mensen om ons heen.