Voorschoolse- en buitenschoolse opvang (TSO en BSO)

Buitenschoolse opvang Kinderopvangorganisatie Kindercentrum.nl verzorgt in samenwerking met onze basisschool de buitenschoolse kinderopvang. De buitenschoolse opvang (BSO) wordt gerealiseerd door Hetkindercentrum.nl in de eigen huiskamer, maar binnenLees meer