Huiswerk

Huiswerk eerst niet…
Omdat we op school erg intensief werken, vinden we huiswerk voor jonge kinderen meestal niet nodig. We vinden dat kinderen zich na een intensieve schooldag ook weer moeten kunnen ontspannen, door lekker te spelen.

Wat ons betreft is lezen daarbij een uitzondering. U mag voorlezen of zelf lezen zelf tot dagelijks ‘huiswerk’ bestempelen. Laat uw kind(eren) maar lekker veel leeskilometers maken. Dat ondersteunt de woordenschat, de ontwikkeling van de taal en is bovendien nog leuk ook!

In groep 3/4 worden soms rekenspelletjes meegegeven. Dit stelt u in de gelegenheid om op spelenderwijs met uw kinderen de rekensommen te oefenen.

…later meer
Naarmate de kinderen ouder worden zal er vaker huiswerk worden meegegeven. Dat kan leerwerk voor een toets of maakwerk voor extra oefening zijn.

Door het meegeven van huiswerk bereiden kinderen zich voor op het voortgezet onderwijs. Ze wennen eraan dat leren ook buiten schooltijd en schoolgebouw gewoon doorgaat.

Soms is het nodig om thuis extra met schoolwerk te oefenen. Mocht dat voorkomen, dan willen we dat graag samen met u bespreken. Wij vinden samenwerking met ouders belangrijk.

Plezier in leren en in schoolgaan blijft voorop staan!