Diversiteit en seksualiteit

Op school maken leerlingen kennis met elkaars verschillende achtergronden en culturen. Dat omvat ook opvattingen over diversiteit en seksualiteit. Dit vraagt om sociale competenties van leerlingen zoals begrip tonen voor opvattingen van anderen en het omgaan met verschillen.

Het aan de orde stellen van diversiteit en seksualiteit – waaronder seksuele diversiteit – heeft een relatie met een veilig schoolklimaat, dat de basis vormt voor het aan de orde stellen van onderwerpen waarover de meningen verdeeld kunnen zijn. De school als gemeenschap is een oefenplaats voor leerlingen. Daarbij valt te denken aan discussie en debat over discriminatie en uitsluiting, het met de school vieren van de Dag van de rechten van het kind, thematische werkgroepen over veiligheid op school of het organiseren van een ‘paarse vrijdag’ waarbij leerlingen en leerkrachten laten zien dat ze homofobie op hun school niet tolereren.

Ook door de omgangsvormen, het omgaan met regels en afspraken, en schoolbrede activiteiten hebben scholen een voorbeeldfunctie voor leerlingen. Het pedagogisch klimaat is een onderwerp waarbij ouderbetrokkenheid gewenst is, zodat opvoedingsdoelen besproken en zo mogelijk op elkaar afgestemd kunnen worden.