De organisatie van ons onderwijs

Goede organisatie als voorwaarde voor goed onderwijs

Alle kinderen hebben recht op onderwijs, recht op evenveel leren. Met dat uitgangspunt richten wij ons onderwijs in. We kijken zorgvuldig naar de samenstelling van de groepen en naar individuele kinderen met hun eigen onderwijsbehoeften. Een aantal pijlers willen we hier benoemen:

Groepsplannen, themaplanningen en/of blokplanningen
Voor vier vakgebieden hanteren we groepsplannen of blokplanningen: technisch lezen, spelling, rekenen en begrijpend lezen. Bij groepsplannen onderscheiden we drie groepen: instructie-afhankelijke, instructiegevoelige en instructie-onafhankelijke leerlingen. Met blokplanningen clusteren we leerlingen op een leerdoel en leerlingbehoeftes.  Themaplanningen werken hetzelfde als de blokplanningen maar worden de leer- en speelactiviteiten gelinkt aan een thema (groep 1/2). Met deze plannen erkennen we onderwijsbehoeften en zorgen we ervoor dat elke leerling vooruitgang boekt  en die aandacht krijgt die hij/zij nodig heeft.

Zelfstandig werken
Door kinderen te leren zelfstandig te werken ontstaat ruimte om leerlingen individueel te helpen en het bereidt ze voor op het vervolgonderwijs. Door middel van coöperatieve werkvormen tijdens het aanbieden van nieuwe lesstof  en het verwerken van de lesstof leren de kinderen steeds zelfstandiger te werken.
Het past ook bij deze tijd: kinderen (en ook volwassenen) luisteren niet graag naar een lange uitleg, ze willen (samen) aan de slag!

Intern Begeleider
De school heeft een intern begeleider die alle leerlingen volgt, de leerkrachten adviseert, coacht en de kwaliteit van onderwijs bewaakt. Hij houdt ook gesprekken met ouders indien gewenst of nodig. De intern begeleider focust zowel op groepen als op individuen, op leerlingen die extra uitleg nodig hebben én op kinderen die meer uitdaging nodig hebben of (hoog)begaafd zijn.

Vakgebieden en methodes
We houden ons aan de door de minister vastgestelde kerndoelen. Ook de nieuwste doelen, zoals actief burgerschap, komen bij ons aan bod. Onze prioriteit ligt bij rekenen en taal.