Rapporten en gesprekken

Wij vinden een goed contact met de ouders van onze leerlingen belangrijk. Wederzijdse openheid en respect staan hierbij hoog in het vaandel. Wij hebben op vaste momenten  oudergesprekken gepland. Uiteraard bent u op alle andere momenten ook van harte welkom om iets te bespreken. Vaak kan dat direct, soms is het nodig om een afspraak te maken.

Mocht u vragen of problemen hebben, komt u dan alstublieft tijdig. Uiteraard zullen wij u benaderen wanneer wij dat nodig vinden.

Informatieavonden
Aan het begin van het schooljaar organiseren de groepsleerkrachten een informatieavond voor de ouders. Voor u een goede gelegenheid om kennis te maken met de (nieuwe) leerkracht van uw zoon/dochter. Tijdens deze avond zal de leerkracht ook de nodige specifieke informatie over het komende leerjaar geven.

Rapporten
Het rapport is een van de middelen om de ouders op de hoogte te houden van de ontwikkeling die hun kind op school doormaakt. Het rapport verschijnt twee keer per jaar, in februari en juni / juli.

Oudergesprekken (10 minutengesprekken)
In oktober vinden het eerste oudergesprek plaats. Alle ouders krijgen hiervoor een uitnodiging. Dit gesprek is vooral gericht op het welbevinden van uw kind. In de hogere groepen ( 6/7/8 ) is het fijn als uw kind daarbij aanwezig is.

Na het februarirapport worden alle ouders uitgenodigd voor het tweede oudergesprek. Naast het welbevinden van uw kind wordt hier ook gesproken over de voortgang van uw kind. Ook hierbij zijn de kinderen uit de hogere groepen aanwezig

Wanneer u behoefte heeft aan een extra gesprek, is dat altijd mogelijk. Omgekeerd neemt de leerkracht contact met u op als hij/zij iets met u wil bespreken.