Rapporten en gesprekken

Wij vinden een goed contact en samenwerking met de ouders van onze kinderen belangrijk, wij zien ouders als partners.
Voor ons staat ontwikkeling en groei van ieder kind centraal. Wij vergelijken uw kind met zichzelf en stellen passende, doch ambitieuze doelen waarbij het welzijn van het kind voorop staat.

Wij hebben op vaste momenten  oudergesprekken gepland. Wanneer er tussentijds iets besproken moet worden zal de leerkracht contact zoeken. Ouders zijn ook altijd welkom om een afspraak te maken.

Informatieavonden
Aan het begin van het schooljaar organiseren de groepsleerkrachten een informatieavond voor de ouders. Voor u een goede gelegenheid om kennis te maken met de (nieuwe) leerkracht van uw kind. Tijdens deze avond zal de leerkracht ook de nodige specifieke informatie over het komende leerjaar geven.

Portfolio
De portfolio is een van de middelen om de ouders op de hoogte te houden van de ontwikkeling die hun kind op school doormaakt. De portfolio verschijnt twee keer per jaar, in februari en juni / juli. In het rapport vindt u informatie over de sociale-emotionele ontwikkeling, de werkhouding en de leerontwikkeling van uw kind.

Oudergesprekken (10 minutengesprekken)
In september vinden de startgesprekken plaats. Alle ouders krijgen hiervoor een uitnodiging. Dit gesprek is vooral gericht op het welbevinden van uw kind. Ook zal er ééns of meerdere keren per jaar een driehoeksgesprek gevoerd worden waarbij uw kind aanwezig is.