Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Leerplein055 verzamelt en gebruikt en met welk doel we dat doen. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 26 augustus 2021. Wij respecteren je privacy en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je aan ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

Waarom we gegevens nodig hebben

Leerplein055 verwerkt persoonsgegevens van leerlingen, ouders/verzorgers en belangstellenden, voor het geven van onderwijs, het beheren van de leerlingenadministratie, voor het veilig communiceren met ouders via de Parro ouderApp, het voeren van een financiële administratie, het behandelen van sollicitaties, het beheren van de website, statistisch onderzoek, het voeren van campagne en gericht te kunnen informeren over verschillende interessegebieden. Verder verwerken we IP-adressen om er voor te zorgen dat onze websites goed functioneren en te beschermen tegen kwaadwillenden.
We verwerken persoonsgegevens onder andere op grond van de wettelijke verplichting waaraan wij moeten voldoen, deze is omschreven in de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs. Wil je nog gedetailleerder weten welke gegevens we verwerken Klik hier voor het register van  verwerkingen van Leerplein055.

Delen met anderen

We delen je persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Verder verstrekken wij je persoonsgegevens nooit aan derde partijen zonder nadrukkelijke toestemming. Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om een toepasselijk niveau van beveiliging te garanderen en de vertrouwelijkheid van gegevens te bewaken. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Leerplein055 verwerkt persoonsgegevens van leerlingen en ouders/verzorgers de volgende gegevens:

Leerlingen
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Leerresultaten
• Absentie
• Foto en videomateriaal
• Datum in Nederland
• Ziektekostenverzekeringsgegevens

Ouders/verzorgers
• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Relatie tot leerling
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Bankrekeningnummer
• IP adres
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

Nieuwsbrief abonnees
• E-mailadres
• IP adres

Website bezoekers
• Gegevens over jouw activiteiten op onze websites
• IP-adres
• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld bij het gebruik van een contact, sollicitatie of aanmeldformulier

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Doordat wij een scholenkoepel zijn met voornamelijk minderjarige leerlingen, zijn veel gegevens die wij verwerken gevoelig. Wij zijn ons hier van bewust en hebben onze technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen hierop afgestemd. Leerplein055 heeft niet de intentie bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te verzamelen als hiervoor geen wettelijke verplichting is. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder wettelijke verplichting of toestemming (van de betrokken ouder of verzorger) persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via avg@leerplein055.nl. Wij verwijderen dan de informatie.

Hoe lang worden gegevens bewaard?

Leerplein055 bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld of waartoe wij verplicht worden volgens de wet.

Geautomatiseerde besluitvorming

Leerplein055 neemt geen geautomatiseerde besluiten die je persoonlijke levenssfeer kunnen aantasten.

Nieuwsbrief

De basisscholen van Leerplein055 bieden een nieuwsbrief aan waarmee ouders en geïnteresseerden worden geïnformeerd over nieuws en/of ontwikkelingen binnen de school of binnen Leerplein055. Je e-mailadres wordt toegevoegd aan de lijst van abonnees als je ouder of verzorger bent van een leerling van een Leerplein055-basisschool of met expliciete toestemming. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je kunt afmelden. Ouders en verzorgers kunnen zich niet afmelden aangezien de nieuwsbrief een officieel communicatiemiddel van school is. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Cookies en soortgelijke technieken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op je computer, tablet of smartphone. Via dit tekstbestand worden gegevens, soms persoonsgegevens, opgeslagen of geraadpleegd. Aan de hand van deze (persoons)gegevens kun je bij een later bezoek worden herkend.
JavaScripts en web beacons zijn voorbeelden van soortgelijke technieken, die samen met cookies zorgen dat een systeem informatie kan verzamelen (JavaScripts), deze in kleine, eenvoudige tekstbestandjes kan opslaan (cookies) en vervolgens kan versturen (web beacons). Al deze technieken noemen we samen ‘cookies en soortgelijke technieken’ (verder: ‘cookies’).

Leerplein055 gebruikt technische, functionele en analytische cookies. De cookies die wij hiervoor gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en het gebruiksgemak. Je kan je afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze Adwords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Om jouw privacy zo goed mogelijk te beschermen hebben we de door de Autoriteit Persoonsgegevens voorgestelde maatregelen doorgevoerd in de instellingen van Google Analytics.
Voor meer informatie verwijzen we je naar Google Analytics en aanvullende informatie over de TOS (Terms Of Service) van Google Analytics.

Visual Website Optimizer

We testen onze website om je de beste gebruikerservaring te kunnen bieden. We willen weten of wijzigingen die we doen aan de website ook daadwerkelijke verbeteringen zijn. Hiervoor kunnen we in voorkomende gevallen gebruik maken van de mogelijkheden zoals A/B testen en bezoekersanalyses van Visual Website Optimizer. Voor meer informatie verwijzen we je naar het privacybeleid van Visual Website Optimizer.

Advertentie of tracking cookies

Leerplein055 gebruikt de Facebook pixel en tracking cookies voor promotionele doeleinden. De gegevens die Facebook en Google voor ons bijhouden kunnen wij analyseren. Daardoor weten wij in welke van onze thema’s je geïnteresseerd bent en om je later Facebook-berichten en -advertenties te kunnen laten zien over onderwerpen die je interessant vindt. De hiermee verzamelde (persoons)gegevens worden geanonimiseerd geanalyseerd en gebruikt voor het ontwikkelen van campagnes en doelgroepen om daarmee zo relevant mogelijke informatie en gepersonaliseerde berichten te tonen op de website, al dan niet van externe partijen.

Wij krijgen van Facebook en Google geen informatie over jouw bezoek aan andere websites dan die van ons. Leerplein055 krijgt uitsluitend op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau data terug van Facebook en Google. Facebook en Google zijn zelf gerechtigd om de gegevens op een beveiligde manier door te geven aan derde partijen. Voor het plaatsen van de Facebook pixel en tracking cookies vragen we je vooraf uitdrukkelijk om toestemming te geven, omdat hiermee jouw internetgedrag over verschillende websites heen kan worden gevolgd (tracking). Op de (persoons)gegevens die door Facebook en Google worden verzameld en gebruikt, zijn de privacyverklaringen van Facebook en Google van toepassing. Leerplein055 heeft daar geen invloed op.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar avg@leerplein055.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van jouw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we je om je pasfoto, paspoortnummer, de strook met nummers onderaan het paspoort en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van jouw privacy. Leerplein055 zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Je kunt ons ook bereiken via:
Leerplein055
2e Wormenseweg 80
7301GB Apeldoorn
Postbus 10098
Telefoon: 055 539 37 50
www.leerplein055.nl
avg@leerplein055.nl

We willen je er op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Functionaris Gegevensbescherming

Leerplein055 heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Deze is te bereiken via fg@leerplein055.nl.

Privacy officer

Mocht je na het lezen van deze privacy-verklaring vragen hebben over de bescherming van je persoonsgegevens neem dan per e-mail contact op met onze Privacy officer. Deze is te bereiken via avg@leerplein055.nl.

Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.