Groep 7/8

Groep 7/8

Groep 7/8 is een combinatiegroep. Meester Frank werkt alle dagen van de week. Dit schooljaar start juf Joëlla naast meester Frank, zij is een Lio-student van de PABO. Dit betekent dat zij in haar laatste jaar zit en meedraait als teamlid.

De klassen behoren tot de bovenbouw. De kinderen zijn al zover dat ze steeds beter kunnen inschatten wat ze nog (verder) moeten ontwikkelen en wat ze al beheersen. Dit maakt dat zij daar al behoorlijk diepe kindgesprekken over voeren met de leerkracht. Dat is heel handig want als zij straks naar het voortgezet onderwijs moeten wordt dit ook van ze verwacht.

Naast hard werken en keuzes maken verdiepen zij zich ook in thema’s of andere interessante materie. En dat lukt goed in het prachtige lokaal met een taalhoek, een rekenhoek, een themahoek en een atelier!