Groep 7/8

Groep 7/8

Groep 7/8 is een combinatiegroep. Deze  klassen behoren tot de bovenbouw. De kinderen zijn al zover dat ze steeds beter kunnen inschatten wat ze nog (verder) moeten ontwikkelen en wat ze al beheersen. Dit maakt dat zij daar al behoorlijk diepe kindgesprekken over voeren met de leerkracht. Dat is heel handig want als zij straks naar het voortgezet onderwijs moeten wordt dit ook van ze verwacht.

Naast hard werken en keuzes maken verdiepen zij zich ook in thema’s of andere interessante materie. En dat lukt goed in het prachtige lokaal met een taalhoek, een rekenhoek, een themahoek en een atelier!