Missie en visie

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en leergierig. Daarom bieden wij uitdagend onderwijs, geven wij betekenisvolle lessen en werken kinderen op hun eigen niveau.

Kinderen zijn van nature sociale wezens, willen graag spelen, vrienden maken en het gezellig hebben. Alle leerkrachten begeleiden de kinderen in het ontwikkelen van hun sociale vaardigheden en besteden veel aandacht aan het samenwerkend leren.

Kinderen willen bewegen en houden van afwisseling. Het team van Sprengenpark werkt aan een grote variatie in de lessen en geeft mogelijkheid voor sport en spel.

Kinderen hebben behoefte aan relatie, competentie en autonomie. Iedereen binnen de school heeft belangstelling voor elk kind, benadert kinderen positief en respectvol. Het geven van complimenten speelt daarin een belangrijke rol.

Kinderen hebben behoefte aan duidelijke grenzen, zodat zij weten waarbinnen zij zich vrij kunnen bewegen. Leerkrachten spreken de kinderen op dezelfde manier aan.

Sprengenpark bereidt de kinderen voor op de wereld van morgen en zet daarom ook moderne (ICT)middelen in!