Ouders en school

Een school is niet alleen een zaak van kinderen en leerkrachten. Ook ouders/verzorgers van de kinderen maken er deel van uit. We vinden het belangrijk en we stellen het op prijs wanneer u als ouder betrokken bent bij wat uw kind doet en meemaakt op school. Deze betrokkenheid kan actief zijn, zo kunt u bijvoorbeeld lid worden van de Medezeggenschapsraad, de Ouderraad of de Activiteiten Commissie, helpen bij allerlei (sport)activiteiten, als hulpouder bij de groepen enzovoort, enzovoort.

Daarnaast werken de leerlingen doelgericht aan hun ontwikkeling, deze ontwikkeling wordt weggezet in een portfolio. Deze wordt besproken tijdens startgesprekken (begin van het schooljaar), de kindgesprekken en de kind-ouder-school gesprekken (portfoliogesprekken).