Ouders en school

Ouderbetrokkenheid

Een school is niet alleen een zaak van kinderen en leerkrachten. Ook ouders/ verzorgers van de kinderen maken er deel van uit. We vinden het belangrijk en we stellen het op prijs wanneer u als ouder betrokken bent bij wat uw kind doet en meemaakt op school en hoe hij/zij zich ontwikkelt.

Ouderparticipatie

Meehelpen op school is voor uzelf en voor uw kind vaak heel leuk. U komt op een andere manier in contact met de school en de leerkrachten en u levert een wezenlijke bijdrage aan een goede en leuke school voor uw kinderen. We geven een paar mogelijkheden aan:

  • Lid van een van de voorbereidingscommissies (Sint, Kerst, Pasen, Beginfeest, Avondvierdaagse)
  • Klassenouder
  • Incidenteel reageren op oproep voor extra hulp
  • Een keer rijden of meefietsen naar een buitenschoolse activiteit
  • NLdoet
  • Overblijfouder
  • Lid medezeggenschapsraaad
  • Lid ouderraad