Openbare basisschool Sprengenpark

Midden in de wijk Sprengenbos vind je openbare basisschool Sprengenpark. Onze school heeft een groot groen speelplein, ruime lokalen en een multifunctionele aula. Kinderen, ouders en het team voelen zich hier thuis. Met elkaar werken we aan de ontwikkeling van de kinderen. Leren van en met elkaar, dat zie je onder andere terug in het schoolbrede thema-onderwijs waar we steeds meer mee werken. We zetten het kind met zijn talenten centraal, in een rijke leeromgeving. Lessen in koken, muziek en techniek horen daar bijvoorbeeld bij. Ook op sociaal vlak vinden we ‘samen leren’ heel belangrijk. Kinderen leren luisteren naar elkaar en voor elkaar opkomen. Ons gebouw leent zich goed voor bewegend leren. Er zijn veel materialen beschikbaar waarmee we zowel binnen als buiten op het plein vakken als spelling en rekenen kunnen doen.

Kom het zelf ervaren op onze open dagen of maak een afspraak voor een  oriëntatiegesprek met rondleiding.

 

Nieuwsgierig, betrokken en verbinding

Op Sprengenpark handelt naar de kernwaardes: nieuwsgierig, betrokken en verbinding. Deze waardes en het streven naar kwalitatief onderwijs staan centraal. Sprengenpark is een school waarbij we samen leren en werken vanuit verbinding. Het positieve en sociale klimaat beschouwen wij als onze fundering. Goed in je vel zitten is belangrijk om open te staan om nieuwe dingen te leren!

We zijn sinds schooljaar 2020-2021 een Vreedzame School, dit is een programma waarbij de aandacht uitgaat naar burgerschap en democratie. We  luisteren, praten en werken met elkaar. Werken doen we op basis van ‘coöperatief leren’. Daarbij werken leerlingen samen in kleine groepjes. Ze zijn – op een positieve manier – afhankelijk van elkaar om de opdracht goed uit te kunnen voeren. Praten, bewegen en actief bezig zijn hoort bij deze werkvorm. We maken gebruik van lesmethodes, spellen en eigen gemaakt materiaal zodat de kinderen zich betrokken voelen bij hun eigen leerontwikkeling.

Thematisch werken is een onderdeel van ons onderwijs. Wij werken met een thematische taalmethode en organiseren zeker vier keer per jaar een schoolbreed thema. We werken tijdens de schoolbrede thema’s aan de de natuur-, aardrijkskunde en geschiedenislessen. We zijn veel buiten, maken uitstapjes en ontvangen interessante gasten. We richten thema speel- en leerhoeken in en maken bij het thema passende excursies. De school streeft ernaar dat onze kinderen vanuit een nieuwsgierige en onderzoekende houding leren. Met deze thematische aanpak zie je veel sneller de krachten en talenten van kinderen.

Onze chromebooks en ipads worden onder andere ingezet om zo goed mogelijk om te gaan met de verschillende leerbehoeften van kinderen. Zo werken onze kinderen met ondersteunende software van de methoden. Tegelijkertijd ontwikkelen zij digitale vaardigheden die ze goed in kunnen zetten bij bijvoorbeeld het thematisch werken.

Open dag bij alle basisscholen Apeldoorn op 6 april!

donderdag 16 september 2021

Open dag op basisscholen in Apeldoorn op 6 april Op woensdag 6 april tussen 9.00 – 12.00 uur staan de deuren van bijna alle basisscholen in de gemeente Apeldoorn open voor kinderen en hun ouders die een nieuwe basisschool zoeken. Ook onze school opent de deuren voor ouders die zich oriënteren op een basisschool voor


Op Sprengenpark doen wij het samen!

donderdag 24 juni 2021

Welkom op onze openbare basisschool Sprengenpark in Apeldoorn. Op onze school werken we volgens de kernwaarden verbinding & nieuwsgierig & betrokken! We vinden het belangrijk om in verbinding met elkaar te staan en hebben onze eigen pedagogische huisstijl. We maken daarbij gebruik van de Vreedzame School om te werken aan de sociale vaardigheden en het


Hoe zeilt een zeilboot?

maandag 19 april 2021

Tijdens het thema piraten hebben we gekeken naar het piratenschip. Daaruit kwam de vraag:  “Hoe zeilt een piratenschip?” Tijdens de buitenlesdag hebben we daar een antwoord op gezocht. De kinderen hebben eerst een ontwerp gemaakt. Daarna hebben ze een zeilboot gemaakt. Nadat de kinderen hun zeilboot getest hadden, zijn de resultaten besproken. De kinderen kwamen


Wereldse kwesties gr 7/8

vrijdag 2 april 2021

In ons huidige schoolthema hebben we ons met groep 7/8 gericht op 2 punten: Democratie (of niet?) Wereldproblemen Zo hebben we een verkiezing gesimuleerd waarna een coalitie een regeerakkoord moest sluiten. Erg gaaf! Je ontdekt dat je hele mooie plannen kunt maken, maar toch concessies moet doen.   Daarnaast onderzoeken we een aantal wereldproblemen en