Openbare basisschool Sprengenpark

Midden in de wijk Sprengenbos vind je openbare basisschool Sprengenpark. Onze school heeft een groot groen speelplein, ruime lokalen en een multifunctionele aula. Kinderen, ouders en het team voelen zich hier thuis. Met elkaar werken we aan de ontwikkeling van de kinderen. Leren van en met elkaar, dat zie je onder andere terug in het schoolbrede thema-onderwijs waar we steeds meer mee werken. We zetten het kind met zijn talenten centraal, in een rijke leeromgeving. Lessen in koken, muziek en techniek horen daar bijvoorbeeld bij. Ook op sociaal vlak vinden we ‘samen leren’ heel belangrijk. Kinderen leren luisteren naar elkaar en voor elkaar opkomen. Ons gebouw leent zich goed voor bewegend leren. Er zijn veel materialen beschikbaar waarmee we zowel binnen als buiten op het plein vakken als spelling en rekenen kunnen doen.

Kom het zelf ervaren op onze open dagen of maak een afspraak voor een  oriëntatiegesprek met rondleiding.

 

Nieuwsgierig, betrokken en verbinding

Op Sprengenpark handelt naar de kernwaardes: nieuwsgierig, betrokken en verbinding. Deze waardes en het streven naar kwalitatief onderwijs staan centraal. Sprengenpark is een school waarbij we samen leren en werken vanuit verbinding. Het positieve en sociale klimaat beschouwen wij als onze fundering. Goed in je vel zitten is belangrijk om open te staan om nieuwe dingen te leren!

De ambitie van OBS Sprengenpark luidt: Iedere leerling leert elke les. Wij beogen hiervoor dat onze (geëmancipeerde) leerlingen ten volle hun potentieel aan kunnen spreken. Dit doel bereiken we door ons te richten op de vier hoofddoelen van het procesgericht onderwijs:

  1. Ontwikkelen van basiscompetenties;
  2. Een gave emotionele ontwikkeling;
  3. Exploratiedrang;
  4. Een basisattitude van verbondenheid.

 

Ontwikkelen van basiscompenties

Onze kernwaarde betrokkenheid een belangrijk speerpunt geweest bij het geven van de lessen. Bij het vormgeven van de lessen screenen wij de kinderen op betrokkenheid. Hoe hoger de betrokkenheid hoe meer persoonlijke groei. Dit doen wij door in gesprek te gaan met de kinderen (relatie) over hun keuzes (autonomie), over hun uitdagingen en successen (competenties).
De kinderen krijgen keuzes voorgeschotelt bij het volgen van instructies en bij het verwerken van de lesstof.

 

Een gave emotionele ontwikkeling

De school hanteert een onderwijs- en zorgcyclus waarin we kinderen onder andere volgen in hun ontwikkeling ten aanzien van welbevinden. Wij gebruiken schoolbreed het programma De Vreedzame School (gecertificeerd sinds mei 2022) waarin wij met de kinderen aandacht hebben voor de groep, de school en voor jezelf.

De kinderen kunnen deelnemen aan verschillende werkgroepen binnen de school. Wij hebben afgelopen jaar gewerkt met een Kinderkabinet (leerlingenraad), mediatoren (praat-het-uit-hulp), tuin- en onderhoudsgroepen (plein), tutoren (technisch lezen), financieel beheerders en ten slotte nog voorraadbeheerders. De diversiteit van de werkgroepen doet een beroep op zowel persoonlijke interesse en talent als de verbondenheid binnen de school.

 

Exploratiedrang

De school werk met (schoolbrede) thema’s waarin de zaakvakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur een plek hebben. De onderwerpen en lessen prikkelen de nieuwsgierigheid van de kinderen doordat er gedeeltelijk ingespeeld wordt op de onderzoekende houding. Kinderen kunnen aan de slag door de vele ingrediënten die school te bieden heeft zoals onze nieuwe chromebooks waar je met één druk op de knop de wereld ontdekt, de vele boeken in onze bibliotheek, het groene schoolplein en de rijke hoeken in de klaslokalen.

 

 

Een basisattitude van verbondenheid

Op school werken wij samen met ouder en kind. Dit doen we aan de hand van  portfoliogesprekken met ouder(s) en kind én het voeren van kindgesprekken. De motivatie en ervaring van het kind staan centraal binnen het gesprek, vanuit daar stemmen we met elkaar af waar nodig.

Carwash

maandag 10 juni 2024

Om de leerlingen van groep 7/8 een onvergetelijk kamp te geven, is woensdag 22 mei jl. de jaarlijkse carwash georganiseerd! Op deze manier proberen de leerlingen geld op te halen om de laatste activiteiten te bekostigen! Het was een groot succes. Er is maar liefst € 293 verdiend met het wassen van auto’s en fietsen.


Leesexpresse Sprengenpark geopend

maandag 27 maart 2023

De bibliotheek deed zijn leesexpresse weg en wij mochten hem hebben. We zien dat deze in de smaak valt.


Formule 1 in de gymzaal! 

dinsdag 1 november 2022

Formule 1 in de gymzaal!  Op dinsdag 1 november hadden we een grappige gymles. We gingen namelijk doen alsof we op de Formule 1 baan van Brazilië waren. De les was verdeeld in 3 stukken. De vrije training, de kwalificatie en de wedstrijd.   meester en juf maakten de baan van banken, pionnen en kasten. De


Overal procenten

dinsdag 4 oktober 2022

  Op dit moment is groep 7/8 diep in de procenten gedoken. Er worden allerlei pittige berekeningen gemaakt, zoals te zien op het instructiebord. Kinderen die dit al beheersen krijgen allerlei grafieken en diagrammen voorgeschoteld die ze met elkaar moeten combineren. Een heerlijk uitdagend domein voor de meesten!