Openbare basisschool Sprengenpark

Midden in de wijk Sprengenbos vind je openbare basisschool Sprengenpark. Onze school heeft een groot groen speelplein, ruime lokalen en een multifunctionele aula. Kinderen, ouders en het team voelen zich hier thuis. Met elkaar werken we aan de ontwikkeling van de kinderen. Leren van en met elkaar, dat zie je onder andere terug in het schoolbrede thema-onderwijs waar we steeds meer mee werken. We zetten het kind met zijn talenten centraal, in een rijke leeromgeving. Lessen in koken, muziek en techniek horen daar bijvoorbeeld bij. Ook op sociaal vlak vinden we ‘samen leren’ heel belangrijk. Kinderen leren luisteren naar elkaar en voor elkaar opkomen. Ons gebouw leent zich goed voor bewegend leren. Er zijn veel materialen beschikbaar waarmee we zowel binnen als buiten op het plein vakken als spelling en rekenen kunnen doen.

Kom het zelf ervaren op onze open dagen of maak een afspraak voor een  oriëntatiegesprek met rondleiding.

Spelend leren en lerend spelen

Op Sprengenpark werken we op basis van ‘coöperatief leren’. Daarbij werken leerlingen samen in kleine groepjes. Ze zijn – op een positieve manier – afhankelijk van elkaar om de opdracht goed uit te kunnen voeren. Praten, bewegen en actief bezig zijn hoort bij deze werkvorm. We maken gebruik van lesmethodes, spellen en eigen gemaakt materiaal. Spelend leren en lerend spelen: daar draait het om op Sprengenpark.

Thematisch werken is een onderdeel van ons onderwijs. Wij werken met een thematische taalmethode en organiseren zeker drie keer per jaar een schoolbreed thema. In de kleutergroep werken we met thema’s uit de directe omgeving van de kinderen. We sluiten aan bij de seizoenen en belangrijke gebeurtenissen. We vinden het belangrijk dat kinderen leren door te ervaren en te doen. Daarom zijn we veel buiten, maken uitstapjes in de natuur, koken in de klas en ontvangen interessante gasten. We richten thema speelhoeken in en maken bij het thema passende excursies. Regelmatig gaan (groot-)ouders en jongere broertjes en zusjes mee. Met deze thematische aanpak zie je veel sneller de krachten en talenten van kinderen.

Onze chromebooks en ipads worden onder andere ingezet om zo goed mogelijk om te gaan met de verschillende leerbehoeften van kinderen. Zo werken onze kinderen met ondersteunende software van de methoden. Tegelijkertijd ontwikkelen zij digitale vaardigheden die ze goed in kunnen zetten bij bijvoorbeeld het thematisch werken.

Kijk je vanavond naar het jeugdjournaal?

zondag 12 juli 2020

Vanavond onze kinderen uit 7/8 en meester Frank bij het jeugdjournaal! Thema NPO: Nederland tegen racisme


Hoog en laag

donderdag 11 juni 2020

Juf Emilie oefent met een groepje kinderen uit 1/2 het begrip hoog en laag. #rekenontwikkeling #jongekind #ervaringsgericht #obssprengenpark #leerplein055


Kickboksen

woensdag 27 mei 2020

Afgelopen 2 weken hebben de kinderen kickboks les gekregen van de beweegcoaches Harry, Jesper en Bas van de Sportstimulering van Accres. Het waren 2 superleuke lessen waarin de kinderen veel geleerd hebben. Respect en waardering voor elkaar is erg belangrijk bij het kickboksen. De kinderen hebben genoten. Meer foto’s staan in het fotoalbum.


Ontwerp schoolplein is af!

dinsdag 21 april 2020

De kinderen hebben enthousiast meegedacht vanuit huis. Met al hun ideeën zijn we aan de slag gegaan. Een ontwerper heeft een plattegrond gemaakt van hoe ons schoolplein eruit komt te zien. De meeste van de ideeën vind je op een of andere manier terug. We vinden het leuk om met jullie deze plannen te delen.