Openbare basisschool Sprengenpark

Midden in de wijk Sprengenbos vind je openbare basisschool Sprengenpark. Onze school heeft een groot groen speelplein, ruime lokalen en een multifunctionele aula. Kinderen, ouders en het team voelen zich hier thuis. Met elkaar werken we aan de ontwikkeling van de kinderen. Leren van en met elkaar, dat zie je onder andere terug in het schoolbrede thema-onderwijs waar we steeds meer mee werken. We zetten het kind met zijn talenten centraal, in een rijke leeromgeving. Lessen in koken, muziek en techniek horen daar bijvoorbeeld bij. Ook op sociaal vlak vinden we ‘samen leren’ heel belangrijk. Kinderen leren luisteren naar elkaar en voor elkaar opkomen. Ons gebouw leent zich goed voor bewegend leren. Er zijn veel materialen beschikbaar waarmee we zowel binnen als buiten op het plein vakken als spelling en rekenen kunnen doen.

Kom het zelf ervaren op onze open dagen of maak een afspraak voor een  oriëntatiegesprek met rondleiding.

 

Nieuwsgierig, betrokken en verbinding

Op Sprengenpark handelt naar de kernwaardes: nieuwsgierig, betrokken en verbinding. Deze waardes en het streven naar kwalitatief onderwijs staan centraal. Sprengenpark is een school waarbij we samen leren en werken vanuit verbinding. Het positieve en sociale klimaat beschouwen wij als onze fundering. Goed in je vel zitten is belangrijk om open te staan om nieuwe dingen te leren!

De ambitie van OBS Sprengenpark luidt: Iedere leerling leert elke les. Wij beogen hiervoor dat onze (geëmancipeerde) leerlingen ten volle hun potentieel aan kunnen spreken. Dit doel bereiken we door ons te richten op de vier hoofddoelen van het procesgericht onderwijs:

  1. Ontwikkelen van basiscompetenties;
  2. Een gave emotionele ontwikkeling;
  3. Exploratiedrang;
  4. Een basisattitude van verbondenheid.

 

Ontwikkelen van basiscompenties

Onze kernwaarde betrokkenheid een belangrijk speerpunt geweest bij het geven van de lessen. Bij het vormgeven van de lessen screenen wij de kinderen op betrokkenheid. Hoe hoger de betrokkenheid hoe meer persoonlijke groei. Dit doen wij door in gesprek te gaan met de kinderen (relatie) over hun keuzes (autonomie), over hun uitdagingen en successen (competenties).
De kinderen krijgen keuzes voorgeschotelt bij het volgen van instructies en bij het verwerken van de lesstof.

 

Een gave emotionele ontwikkeling

De school hanteert een onderwijs- en zorgcyclus waarin we kinderen onder andere volgen in hun ontwikkeling ten aanzien van welbevinden. Wij gebruiken schoolbreed het programma De Vreedzame School (gecertificeerd sinds mei 2022) waarin wij met de kinderen aandacht hebben voor de groep, de school en voor jezelf.

De kinderen kunnen deelnemen aan verschillende werkgroepen binnen de school. Wij hebben afgelopen jaar gewerkt met een Kinderkabinet (leerlingenraad), mediatoren (praat-het-uit-hulp), tuin- en onderhoudsgroepen (plein), tutoren (technisch lezen), financieel beheerders en ten slotte nog voorraadbeheerders. De diversiteit van de werkgroepen doet een beroep op zowel persoonlijke interesse en talent als de verbondenheid binnen de school.

 

Exploratiedrang

De school werk met (schoolbrede) thema’s waarin de zaakvakken geschiedenis, aardrijkskunde en natuur een plek hebben. De onderwerpen en lessen prikkelen de nieuwsgierigheid van de kinderen doordat er gedeeltelijk ingespeeld wordt op de onderzoekende houding. Kinderen kunnen aan de slag door de vele ingrediënten die school te bieden heeft zoals onze nieuwe chromebooks waar je met één druk op de knop de wereld ontdekt, de vele boeken in onze bibliotheek, het groene schoolplein en de rijke hoeken in de klaslokalen.

 

 

Een basisattitude van verbondenheid

Op school werken wij samen met ouder en kind. Dit doen we aan de hand van  portfoliogesprekken met ouder(s) en kind én het voeren van kindgesprekken. De motivatie en ervaring van het kind staan centraal binnen het gesprek, vanuit daar stemmen we met elkaar af waar nodig.

Vreedzame school – mediators

vrijdag 9 september 2022

Beste ouders/verzorgers, Als school werken wij vanuit de uitgangspunten van de Vreedzame School. Volgende week starten we met blok 2: we lossen conflicten zelf op! We stimuleren kinderen hun conflicten voor zover mogelijk zelfstandig op te lossen. Wanneer de kinderen het niet lukt om een conflict zelf op te lossen kunnen ze ondersteund worden door een


Speeddaten en pittige sommen

donderdag 25 augustus 2022

We zijn weer begonnen met het nieuwe schooljaar. Waar de kinderen op maandag vol verwachting naar binnen keken om hun nieuwe plekje te zoeken, zitten ze nu al weer bijna een week in de nieuwe groepjes. Deze plaatsen zijn echter niet vast en de kinderen mogen ook veel hun eigen plekje in de klas zoeken


We zijn weer gestart!

dinsdag 23 augustus 2022

Schooljaar 2022-2023 is afgelopen maandag samen ingeluid. Wat fijn dat we elkaar weer zien op school. Deze week genieten we samen door met elkaar te kletsen, te spelen, te ontdekken en te leren. De aankomende weken noemen wij dan ook de Gouden Weken want investeren in elkaar geeft veiligheid en een goede sfeer. Aan het


Nieuws uit groep 3-4

maandag 6 juni 2022

Ook wij zijn met de groep bezig met het thema Verre Landen. Juf Anneke heeft de kinderen uitgelegd hoe google translate werkt en daarna zijn de kinderen druk aan het werk geweest om allemaal verschillende begroetingen in “vreemde talen” op te zoeken en op te schrijven. Wat een betrokkenheid en enthousiasme. Aankomende week gaat juf