Openbare basisschool Sprengenpark

Midden in de wijk Sprengenbos vind je openbare basisschool Sprengenpark. Onze school heeft een groot groen speelplein, ruime lokalen en een multifunctionele aula. Kinderen, ouders en het team voelen zich hier thuis. Met elkaar werken we aan de ontwikkeling van de kinderen. Leren van en met elkaar, dat zie je onder andere terug in het schoolbrede thema-onderwijs waar we steeds meer mee werken. We zetten het kind met zijn talenten centraal, in een rijke leeromgeving. Lessen in koken, muziek en techniek horen daar bijvoorbeeld bij. Ook op sociaal vlak vinden we ‘samen leren’ heel belangrijk. Kinderen leren luisteren naar elkaar en voor elkaar opkomen. Ons gebouw leent zich goed voor bewegend leren. Er zijn veel materialen beschikbaar waarmee we zowel binnen als buiten op het plein vakken als spelling en rekenen kunnen doen.

Kom het zelf ervaren op onze open dagen of maak een afspraak voor een  oriëntatiegesprek met rondleiding.

 

Nieuwsgierig, betrokken en verbinding

Op Sprengenpark handelt naar de kernwaardes: nieuwsgierig, betrokken en verbinding. Deze waardes en het streven naar kwalitatief onderwijs staan centraal. Sprengenpark is een school waarbij we samen leren en werken vanuit verbinding. Het positieve en sociale klimaat beschouwen wij als onze fundering. Goed in je vel zitten is belangrijk om open te staan om nieuwe dingen te leren!

We zijn sinds schooljaar 2020-2021 een Vreedzame School, dit is een programma waarbij de aandacht uitgaat naar burgerschap en democratie. We  luisteren, praten en werken met elkaar. Werken doen we op basis van ‘coöperatief leren’. Daarbij werken leerlingen samen in kleine groepjes. Ze zijn – op een positieve manier – afhankelijk van elkaar om de opdracht goed uit te kunnen voeren. Praten, bewegen en actief bezig zijn hoort bij deze werkvorm. We maken gebruik van lesmethodes, spellen en eigen gemaakt materiaal zodat de kinderen zich betrokken voelen bij hun eigen leerontwikkeling.

Thematisch werken is een onderdeel van ons onderwijs. Wij werken met een thematische taalmethode en organiseren zeker vier keer per jaar een schoolbreed thema. We werken tijdens de schoolbrede thema’s aan de de natuur-, aardrijkskunde en geschiedenislessen. We zijn veel buiten, maken uitstapjes en ontvangen interessante gasten. We richten thema speel- en leerhoeken in en maken bij het thema passende excursies. De school streeft ernaar dat onze kinderen vanuit een nieuwsgierige en onderzoekende houding leren. Met deze thematische aanpak zie je veel sneller de krachten en talenten van kinderen.

Onze chromebooks en ipads worden onder andere ingezet om zo goed mogelijk om te gaan met de verschillende leerbehoeften van kinderen. Zo werken onze kinderen met ondersteunende software van de methoden. Tegelijkertijd ontwikkelen zij digitale vaardigheden die ze goed in kunnen zetten bij bijvoorbeeld het thematisch werken.

Op Sprengenpark doen wij het samen!

donderdag 24 juni 2021

Welkom op onze openbare basisschool Sprengenpark in Apeldoorn. Op onze school werken we volgens de kernwaarden verbinding & nieuwsgierig & betrokken! We vinden het belangrijk om in verbinding met elkaar te staan en hebben onze eigen pedagogische huisstijl. We maken daarbij gebruik van de Vreedzame School om te werken aan de sociale vaardigheden en het


Start project “Op ruimtereis” groep 3/4

maandag 15 maart 2021

Vandaag zijn we begonnen met ons project, Op ruimtereis! Dit project komt uit de methode Blink Studio en sluit heel goed aan bij thema 7 van lijn 3, die gaat nl over Zon, maan en sterren. Benieuwd wat we allemaal doen, kijk maar eens op de groepspagina van groep 3/4 daar staan nog meer foto’s


Sprengenpark presenteert

donderdag 4 maart 2021

OBS Sprengenpark heeft een eigen YouTube kanaal. De filmpjes geven een korte impressie van de groepen en het onderwijs. Binnenkort verschijnt er een filmpje over hoe het programma van de Vreedzame School er bij ons op school uitziet!     https://www.youtube.com/channel/UCICd4cVvlK0lJqAXG0KckAg  


Nationaal schoolontbijt en sponsorloop

woensdag 11 november 2020

Eerst lekker met zijn allen eten en daarna hardlopen om geld op te halen voor nieuwe boeken. Dat stond op het programma op woensdag 4 november. Wat een toppers hebben we toch op school , iedereen was aan het aanmoedigen en de kinderen van groep 7/8 liepen zelfs nog een keer extra met de kleuters