Openbare basisschool Sprengenpark

Wij zijn een openbare school, waar iedereen elkaar kent met een fijne sfeer en uitdagend onderwijs. Onze doelgroep bestaat voornamelijk uit kinderen die in de omgeving van de school wonen of waarvan de ouders in de omgeving werken. Kinderen, ongeacht afkomst, levensovertuiging en/of ondersteuningsbehoefte zijn welkom. Ieder kind is uniek en verschillen mogen er zijn. Binnen onze mogelijkheden sluiten we zoveel mogelijk aan bij het kind. Het ontwikkelen van executieve functies, het leren leren, is voor ieder kind belangrijk. We beginnen hiermee al in de onderbouw en bouwen dit in de daarop volgende groepen uit. Drie keer per schooljaar werken wij schoolbreed aan een thema, waarbij er gewerkt wordt aan doelen die horen bij wereldoriëntatie, kunstzinnige vorming, burgerschap en sociale en emotionele vorming.

Kom het zelf ervaren op onze open dagen of maak een afspraak voor een  oriëntatiegesprek met rondleiding.

Vijfgelijke dagen rooster

Wij werken met een vijfgelijke dagen rooster. Dat wil zeggen dat de kinderen elke dag van 8.30 tot 14.00 uur naar school gaan.
De kinderen pauzeren twee keer per dag. Zij eten en drinken met de leerkracht in de groep en spelen daarna gezamenlijk buiten op het plein.

Is het een mini komkommer?

woensdag 13 november 2019

Twee leerlingen vonden vorige week een mysterieus takje op het plein. Het moesten wel mini komkommers zijn. Maar toen de juf een plaatje opzocht van de komkommerplant kwamen we tot de conclusie dat het geen komkommers waren. De vraag die overbleef wat is het dan wel!? Samen zijn zij op onderzoek gegaan op ons geweldige


Thema ‘Ruimte’, groep 7/8

woensdag 13 november 2019

De komende weken geven we een brede lading aan het nieuwe taalthema; De ruimte. Niet alleen de taallessen zullen dit onderwerp behandelen, maar ook met wereldoriëntatie zullen we met/als een raket langs de planeten schieten. De themamuur wordt al doende aangevuld.


Nieuwsbrief special

zondag 20 oktober 2019

Deze speciale uitgave van de nieuwsflits geeft een kort en overzichtelijk beeld van Sprengenpark met als inhoud: het 5 gelijke dagen rooster de highlights van onze school thematisch onderwijs ICT het team