Openbare basisschool Sprengenpark

Midden in de wijk Sprengenbos vind je openbare basisschool Sprengenpark. Onze school heeft een groot groen speelplein, ruime lokalen en een multifunctionele aula. Kinderen, ouders en het team voelen zich hier thuis. Met elkaar werken we aan de ontwikkeling van de kinderen. Leren van en met elkaar, dat zie je onder andere terug in het schoolbrede thema-onderwijs waar we steeds meer mee werken. We zetten het kind met zijn talenten centraal, in een rijke leeromgeving. Lessen in koken, muziek en techniek horen daar bijvoorbeeld bij. Ook op sociaal vlak vinden we ‘samen leren’ heel belangrijk. Kinderen leren luisteren naar elkaar en voor elkaar opkomen. Ons gebouw leent zich goed voor bewegend leren. Er zijn veel materialen beschikbaar waarmee we zowel binnen als buiten op het plein vakken als spelling en rekenen kunnen doen.

Kom het zelf ervaren op onze open dagen of maak een afspraak voor een  oriëntatiegesprek met rondleiding.

Spelend leren en lerend spelen

Op Sprengenpark werken we op basis van ‘coöperatief leren’. Daarbij werken leerlingen samen in kleine groepjes. Ze zijn – op een positieve manier – afhankelijk van elkaar om de opdracht goed uit te kunnen voeren. Praten, bewegen en actief bezig zijn hoort bij deze werkvorm. We maken gebruik van lesmethodes, spellen en eigen gemaakt materiaal. Spelend leren en lerend spelen: daar draait het om op Sprengenpark.

Thematisch werken is een onderdeel van ons onderwijs. Wij werken met een thematische taalmethode en organiseren zeker drie keer per jaar een schoolbreed thema. In de kleutergroep werken we met thema’s uit de directe omgeving van de kinderen. We sluiten aan bij de seizoenen en belangrijke gebeurtenissen. We vinden het belangrijk dat kinderen leren door te ervaren en te doen. Daarom zijn we veel buiten, maken uitstapjes in de natuur, koken in de klas en ontvangen interessante gasten. We richten thema speelhoeken in en maken bij het thema passende excursies. Regelmatig gaan (groot-)ouders en jongere broertjes en zusjes mee. Met deze thematische aanpak zie je veel sneller de krachten en talenten van kinderen.

Onze chromebooks en ipads worden onder andere ingezet om zo goed mogelijk om te gaan met de verschillende leerbehoeften van kinderen. Zo werken onze kinderen met ondersteunende software van de methoden. Tegelijkertijd ontwikkelen zij digitale vaardigheden die ze goed in kunnen zetten bij bijvoorbeeld het thematisch werken.

Bingo in alle groepen

vrijdag 16 oktober 2020

Helaas dit jaar geen pleinfeest, geen bijeenkomsten met alle ouders maar voor de kinderen was er vanmiddag een bingo in hun eigen groep. De Or had voor allemaal mooie prijsjes gezorgd en de kinderen hebben allemaal genoten. Bedankt aan de sponsoren, Ah Sprengenpark, Sander klusservice, Bakker schilder en afwerkingsbedrijf, Carwash Kleiboer, Monkey town, Streetjump. In


Koken in groep 3/4

vrijdag 16 oktober 2020

Tijdens de talentmiddagen zijn we druk aan het koken met de kinderen. Wat kunnen ze het al goed en er lopen echt al wel wat talentjes rond in deze groepen. In het fotoalbum ziet u alle foto’s


OUDERAVOND = FILMAVOND

woensdag 7 oktober 2020

De maatregelen rondom het coronavirus vraagt ons buiten de gebruikelijke kaders te kleuren. Een ouderavond op school, klaslokalen gevuld met ouders, dat zit er nu niet in. Maar als ouder wil je wel graag weten wat er bij jouw kind in de klas gebeurd. En daarom hebben onze groepen filmpjes gemaakt waarin ze zich voorstellen,


Talentmiddagen

woensdag 30 september 2020

Dit schooljaar hebben we school breed 4 thema’s waarin we samen met de kinderen op zoek gaan naar hun talenten. Wat kun je goed, wat vind je leuk , of wat juist niet. Het eerste thema is inmiddels van start gegaan en gaat over familie. In de lagere groepen vooral je eigen familie maar de