Methodes

Wij staan voor onderwijs van hoge kwaliteit, waarbij het behalen van de kerndoelen (opgesteld door de minister van onderwijs) het uitgangspunt  is. Op onze school gebruiken we hiervoor de volgende methoden:

Voorbereidend lezen De kerndoelen, uitgewerkt in leerlijnen in het programma Parnassys, vormen de basis voor activiteiten om het voorbereidend lezen te ontwikkelen. Schatkist, Kleuteruniversiteit en diverse sites zijn een bron voor uitdagende activiteiten.
Voorbereidend rekenen De kerndoelen, uitgewerkt in leerlijnen in het programma Parnassys, vormen de basis voor activiteiten om het voorbereidend rekenen te ontwikkelen. Schatkist, Kleuteruniversiteit en diverse sites zijn een bron voor uitdagende activiteiten.
Technisch lezen Groep 3: Lijn 3
Groep 4, 5 en 6: Estafette
Begrijpend lezen Groep 4 t/m 8: Nieuwsbegrip XL
Studievaardigheden Blits
Rekenen Pluspunt, versie 3
Nederlandse taal Staal taal
Spelling Staal spelling
Engelse taal Groove Me
Aardrijkskunde Geobas (als informatiebron bij de schoolthema’s)
Natuur en Techniek Natuniek (als informatiebron bij de schoolthema’s)
Geschiedenis Bij de Tijd (als informatiebron bij de schoolthema’s)
Verkeer Jeugdverkeerskrant
Muziek Handboeken