Methodes

Wij staan voor onderwijs van hoge kwaliteit, waarbij het behalen van de kerndoelen (opgesteld door de minister van onderwijs) het uitgangspunt  is. Op onze school gebruiken we hiervoor de volgende methoden:

 

Voorbereidend lezen

De kerndoelen, uitgewerkt in leerlijnen in het programma Parnassys, vormen de basis voor activiteiten om het voorbereidend lezen te ontwikkelen. Kleuteruniversiteit en diverse sites zijn een bron voor uitdagende activiteiten.
Voorbereidend rekenen De kerndoelen, uitgewerkt in leerlijnen in het programma Parnassys, vormen de basis voor activiteiten om het voorbereidend rekenen te ontwikkelen.  Kleuteruniversiteit en diverse sites zijn een bron voor uitdagende activiteiten.
Technisch lezen Groep 3: Lijn 3
Groep 4, 5 en 6: Estafette
Begrijpend lezen Groep 4 t/m 8: Nieuwsbegrip XL
Eigen teksten
Sociaal-Emotioneel het Programma de Vreedzame School
Rekenen Pluspunt

Ondersteunende programma’s:
Rekentuin (automatiseren)
Bareka (rekenmuurtje, basisvaardigheden)
Rekensprint

Nederlandse taal Staal taal
Spelling Staal spelling

Ondersteunende programma’s:
Taalzee (onderhouden van categorieën)
Spellingsprint

Engelse taal Groove Me
Aardrijkskunde Blink wereld (geïntegreerd)
Natuur en Techniek Blink wereld (geïntegreerd)
Geschiedenis Blink wereld (geïntegreerd)
Verkeer Jeugdverkeerskrant
Muziek Handboeken en 1, 2, 3 ZING