Ouderraad

We zijn erg blij met onze actieve en enthousiaste ouderraad (OR). De ouderraad is de organisator en motor van een groot aantal binnen- en buitenschoolse activiteiten.  Zo verzorgen zij samen met teamleden allerlei feesten (Beginfeest, Pasen, Kerstmis, Sinterklaas, disco) en de sportdag.

Wilt u deel uitmaken van de ouderraad? Lijkt het iets voor u te zijn, meld u dan bij een teamlid of een ouderraadslid. Vergaderdata worden vermeld in de Nieuwsflits.

Ouderbijdrage

Om activiteiten mogelijk te maken vraagt de ouderraad een vrijwillige ouderbijdrage. Daarnaast int de ouderraad de gelden voor de schoolreizen en het kamp. Lees verder bij ouderbijdrage.
De bijdrage voor een schooljaar bedraagt € 22, 50 euro.

Met ingang van het schooljaar 2020-2021 ontvangen ouders geen vergoeding meer voor de vrijwillige ouderbijdrage. Met de drie schoolbesturen voor het primair onderwijs in Apeldoorn is deze beslissing besproken. Stichting Leergeld kan wel helpen bij het geheel of gedeeltelijk betalen van een schoolreisje of het schoolkamp. Kijk op de website van stichting Leergeld voor overige vergoedingen.

De ouderraad is te bereiken op hun eigen email adres:
orsprengenpark@gmail.com

Jaarverslag 2021-2022
De OR is verplicht een jaarverslag op te stellen. Met het jaarverslag geeft de ondernemingsraad aan zijn achterban (school en ouders) een overzicht van de OR-activiteiten van het afgelopen jaar.

jaarverslag 2021-2022 OBS Sprengenpark