Cultuur Onder Dak Apeldoorn (CODA)

Vosselmanstraat 299 7311 CL Apeldoorn T (055) 526 84 00 mail@coda-apeldoorn.nl www.coda-apeldoorn.nl


De directie

Directeur Susanne Zwerver heeft de dagelijkse leiding van de school en is voor u het eerste aanspreekpunt binnen de school. Onze school is onderdeel vanLees meer


De medezeggenschapsraad

Elke basisschool heeft een Medezeggenschapsraad (MR), waarin zowel personeelsleden als ouders zitting hebben. De Medezeggenschapsraad vervult een belangrijke rol tussen bestuur, school en regio. DeLees meer


De organisatie van ons onderwijs

Goede organisatie als voorwaarde voor goed onderwijs Alle kinderen hebben recht op onderwijs, recht op evenveel leren. Met dat uitgangspunt richten wij ons onderwijs in.Lees meer


De zorg op grote lijnen

Binnen Leerplein055 is de basisondersteuning op alle scholen op dezelfde wijze beschikbaar voor de kinderen. Hierdoor kunnen zij onderwijs volgen in een veilige, stimulerende leer-Lees meer


Digitaal onderwijs

Wij vinden computers een belangrijk hulpmiddel bij het hedendaags onderwijs. Op school zorgen wij ervoor dat wij voldoende middelen hebben om de kinderen zo optimaalLees meer


Dit jaar onder de aandacht

In 2021-2022 richt het schoolteam zich op de verdieping van het portfolio en diepere differentiatie (aanbod op maat). We hangen de deze ontwikkelingen op aanLees meer


Diversiteit en seksualiteit

Op school maken leerlingen kennis met elkaars verschillende achtergronden en culturen. Dat omvat ook opvattingen over diversiteit en seksualiteit. Dit vraagt om sociale competenties vanLees meer


E-mail nieuwsbrief

Om de week ontvangt u  de Nieuwsflits op woensdag. In de Nieuwsflits vindt u informatie over komende uitstapjes, gastlessen in of buiten de school. OokLees meer


Gebruik van foto- en filmopnames

Foto’s en video’s van leerlingen, ouders en medewerkers zijn persoonsgegevens. Beelden mogen daarom niet zonder toestemming gedeeld of gepubliceerd worden. Het publiceren van foto’s ofLees meer