De directie

Directeur Bryan Limoen (AI) heeft de dagelijkse leiding over de Sprengenpark. Als het gaat over uw kind is de leerkracht altijd het eerste aanspreekpunt maar voor de overige zaken is Bryan het aanspreekpunt. Zijn vaste werkdagen op Sprengenpark zijn maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag en waar nodig flexibel.

Onze school is onderdeel van Leerplein055, Stichting voor openbaar basisonderwijs in Apeldoorn. Binnen de beleidskaders van Leerplein055 is de schoolleider verantwoordelijk voor de algemene organisatie en de onderwijskundige inhoud van de school

Voor een gesprek kunt u binnenlopen of mailen op het schoolmailadres sprengenpark@leerplein055.nl 

Bij afwezigheid kunt u zich in dringende gevallen wenden tot één van de leerkrachten.