De directie

De waarnemend directeuren van de school zijn Suzanne Zwerver en Karin Butter. Zij hebben de dagelijkse leiding van de school en zijn voor u het eerste aanspreekpunt binnen de school.
Onze school is onderdeel van Leerplein055, Stichting voor openbaar basisonderwijs in Apeldoorn. Binnen de beleidskaders van Leerplein055 is de schooldirecteur verantwoordelijk voor de algemene organisatie en de onderwijskundige inhoud van de school.

Wilt u een gesprek met één van hen, dan kun u gewoon bij hen binnenlopen.  U kunt hen ook mailen via het mailadres van de school.

Bij afwezigheid van de directeur kunt u zich in dringende gevallen wenden tot één van de leerkrachten.