De directie

Directeur Susanne Zwerver heeft de dagelijkse leiding van de school en is voor u het eerste aanspreekpunt binnen de school. Onze school is onderdeel van Leerplein055, Stichting voor openbaar basisonderwijs in Apeldoorn. Binnen de beleidskaders van Leerplein055 is de schoolleider verantwoordelijk voor de algemene organisatie en de onderwijskundige inhoud van de school

Voor een gesprek kunt u binnenlopen of mailen op het schoolmailadres sprengenpark@leerplein055.nl 

Bij afwezigheid kunt u zich in dringende gevallen wenden tot één van de leerkrachten.