De directie

De directeur van de school is dhr. Elbert de Beus. Hij heeft de dagelijkse leiding van de school en is voor u het eerste aanspreekpunt binnen de school. Onze school is onderdeel van Leerplein055, Stichting voor openbaar basisonderwijs in Apeldoorn. Binnen de beleidskaders van Leerplein055 is de schooldirecteur verantwoordelijk voor de algemene organisatie en de onderwijskundige inhoud van de school.

Wilt u een gesprek met de directeur dan kun u gewoon bij hem binnenlopen.  U kunt hem ook mailen via het mailadres van de school.

Bij afwezigheid van de directeur kunt u zich in dringende gevallen wenden tot één van de leerkrachten.