De directie

Directeur Susanne Vermeulen – Zwerver heeft de dagelijkse leiding over twee scholen, waaronder het Sprengenpark. Als het gaat over uw kind is de leerkracht altijd het eerste aanspreekpunt maar voor de overige zaken is Susanne het aanspreekpunt. Haar vaste werkdagen op Sprengenpark zijn de dinsdag en vrijdag.

Onze school is onderdeel van Leerplein055, Stichting voor openbaar basisonderwijs in Apeldoorn. Binnen de beleidskaders van Leerplein055 is de schoolleider verantwoordelijk voor de algemene organisatie en de onderwijskundige inhoud van de school

Voor een gesprek kunt u binnenlopen of mailen op het schoolmailadres sprengenpark@leerplein055.nl 

Bij afwezigheid kunt u zich in dringende gevallen wenden tot één van de leerkrachten.