E-mail nieuwsbrief

Iedere vrijdag ontvangt u  de Nieuwsflits. De Nieuwsflits bevat allerlei gegevens, activiteiten en actuele berichten van school. Hierin staan soms aanvragen voor ouderhulp maar ook de mededelingen over uitstapjes, buitenschoolse lessen onder schooltijd en uitnodigingen voor deelname of bezoek aan activiteiten voor ouders. U ontvangt Nieuwsflits digitaal en kunt deze ook op de site nalezen.