E-mail, nieuwsbrief, Parro

De Nieuwsflits is een nieuwsbrief die de maandag voor een vakantie wordt verstuurd via Parro De kopij gaat over schoolse zaken zoals de Vreedzame School, de thema’s en nieuws van de Ouderraad of Medezeggenschapsraad.

E-mails versturen wij bij belangrijke zaken over uw kind, de school of het bestuur.

Parro is een app voor ouders waarin de leerkrachten het onderwijsprogramma, nieuwtjes of mededelingen delen. De app heeft ook een chatfunctie, het kind kan ziek gemeld worden en gesprekken kunnen ingepland worden.