E-mail nieuwsbrief

Om de week ontvangt u  de Nieuwsflits op woensdag.

In de Nieuwsflits vindt u informatie over komende uitstapjes, gastlessen in of buiten de school. Ook wordt er informatie gegeven over activiteiten rondom de schoolthema’s en lesdoelen. Met enige regelmaat schrijft de voorzitter van de Medezeggenschapsraad iets in de Nieuwsflits en ook de ouderraad laat van zich horen in de Nieuwsflits.

Via de Nieuwsflits wordt ook hulp gevraagd voor bij de activiteiten, bijvoorbeeld voor vervoer of het begeleiden van een groepje kinderen.

Onderaan de Nieuwsflits ziet u ook de eerstvolgende activiteiten uit de agenda. De gehele agenda kunt u vinden op de website van de school.

U ontvangt Nieuwsflits digitaal en kunt deze ook op de site nalezen.