Uitstroomgegevens voortgezet onderwijs

In april krijgen de kinderen uit groep 8 te maken met de eindtoets basisonderwijs, van het CITO. De toets is bedoeld als hulpmiddel om teLees meer


Vakanties en vrije dagen

Hieronder vindt u een overzicht van alle vakanties en vrije dagen. Eventuele aanvullingen en wijzigingen worden in onze digitale nieuwsbrief vermeld. Vakantierooster en studiedagen 2020-2021Lees meer


Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO)

Telefoon: 036 533 15 00 E-mail: info@voo.nl www.voo.nl VOO Helpdesk Voor een vraag aan de VOO Helpdesk (elke schooldag beschikbaar tussen 10:00 en 13:00), gelieve contactLees meer


Verjaardagen

Jarig zijn is voor ieder kind iets bijzonders, elk jaar weer. Kinderen hebben de mogelijkheid om in de groep hun verjaardag te vieren. Natuurlijk magLees meer


Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon Op elke school is ten minste één interne vertrouwenspersoon (contactpersoon). Dit is altijd een leerkracht of een intern begeleider met de taak ‘interne vertrouwenspersoon/contactpersoon’.Lees meer


Vertrouwenspersoon (extern)

Leerplein055 heeft een extern vertrouwenspersoon aangesteld voor al haar scholen. Dit is mevrouw Yvonne Kamsma, werkzaam bij De IJsselgroep. Mevrouw Yvonne Kamsma Telefoon 06 1400 1672Lees meer


Voorschoolse- en buitenschoolse opvang (TSO en BSO)

Buitenschoolse opvang Kinderopvangorganisatie Smallsteps Sprengenpark verzorgt in samenwerking met onze basisschool de buitenschoolse kinderopvang. De buitenschoolse opvang (BSO) wordt gerealiseerd door Smallsteps in de eigenLees meer