Verjaardagen

Jarig zijn is voor ieder kind iets bijzonders, elk jaar weer. Kinderen hebben de mogelijkheid om in de groep hun verjaardag te vieren. Natuurlijk magLees meer


Vertrouwenspersoon

Leerplein055 heeft een extern vertrouwenspersoon aangesteld voor al haar scholen. Dit is mevrouw Yvonne Kamsma, werkzaam bij De IJsselgroep. Mevrouw Yvonne Kamsma Telefoon 06 1400 1672Lees meer


Vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersoon Op elke school is ten minste één interne vertrouwenspersoon (contactpersoon). Dit is altijd een leerkracht of een intern begeleider met de taak ‘interne vertrouwenspersoon/contactpersoon’.Lees meer


Voorschoolse- en buitenschoolse opvang (TSO en BSO)

Buitenschoolse opvang Kinderopvangorganisatie Smallsteps Sprengenpark verzorgt in samenwerking met onze basisschool de buitenschoolse kinderopvang. De buitenschoolse opvang (BSO) wordt gerealiseerd door Smallsteps in de eigenLees meer


Vrijwillige ouderbijdrage

Per 1 augustus 2021 is de wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage aangescherpt. Alle leerlingen moeten mee kunnen doen met activiteiten die de school organiseert, ookLees meer