Verjaardagen

Jarig zijn is voor ieder kind iets bijzonders, elk jaar weer. Kinderen hebben de mogelijkheid om in de groep hun verjaardag te vieren. Natuurlijk magLees meer


Vertrouwenspersoon

Leerplein055 heeft een extern vertrouwenspersoon aangesteld voor al haar scholen. Dit is mevrouw Yvonne Kamsma, werkzaam bij De IJsselgroep. Mevrouw Yvonne Kamsma Telefoon 06 1400 1672Lees meer


Vertrouwenspersoon

Onze vertrouwenspersoon is Omaira de Brito leerkracht van groep 4. U kunt haar bereiken via school. De externe vertrouwenspersoon is Mevrouw Yvonne Kamsma. Onderstaand haarLees meer


Voorschoolse- en buitenschoolse opvang (TSO en BSO)

Buitenschoolse opvang Kinderopvangorganisatie Doomijn Sprengenpark verzorgt in samenwerking met onze basisschool de buitenschoolse kinderopvang. Juf Willemein werkt op de BSO (Buitenschoolse opvang). Juf Joy vanLees meer


Vrijwillige ouderbijdrage

Per 1 augustus 2021 is de wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage aangescherpt. Alle leerlingen moeten mee kunnen doen met activiteiten die de school organiseert, ookLees meer


Wereldschool de Vlinder

  In Apeldoorn werken de schoolbesturen van PCBO Apeldoorn, Leerplein055 en de Veluwse Onderwijsgroep en de gemeente samen aan een duurzaam en kwalitatief goed aanbodLees meer


Wereldschool en Intensieve taalklassen

De drie grote schoolbesturen in Apeldoorn, Leerplein055, VOG en PCBO, verzorgen het onderwijs aan nieuwkomers in de gemeente Apeldoorn op Wereldschool de Vlinder. Onder nieuwkomersLees meer