Ouderraad

We zijn erg blij met onze actieve en enthousiaste ouderraad (OR). De ouderraad is de organisator en motor van een groot aantal binnen- en buitenschoolseLees meer


Ouders en school

Ouderbetrokkenheid Een school is niet alleen een zaak van kinderen en leerkrachten. Ook ouders/ verzorgers van de kinderen maken er deel van uit. We vindenLees meer


Passend Onderwijs Apeldoorn

Jean Monnetpark 15 7336 BA  Apeldoorn. Vragen kunt u bij voorkeur per mail sturen naar info@swvapeldoornpo.nl Telefonisch is Passend Onderwijs Apeldoorn telefonisch bereikbaar op 055-7600300Lees meer


Passend Onderwijs Apeldoorn PO

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. De overheid wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een reguliere schoolLees meer


Pauzes

De kleuters eten ’s ochtends van 10.15 tot 10.30 uur. Daarna gaan ze lekker naar buiten. Om 12.00 uur gaan ze lunchen. Daarna gaan deLees meer


Pestprotocol

Op school doen we er veel aan om het pesten te voorkomen. We zorgen voor een fijne sfeer in de groep en in de schoolLees meer


Privacyverklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens Leerplein055 verzamelt en gebruikt en met welk doel we dat doen. Wij raden je aan deze verklaringLees meer


Rapporten en gesprekken

Wij vinden een goed contact met de ouders van onze leerlingen belangrijk. Wederzijdse openheid en respect staan hierbij hoog in het vaandel. Wij hebben opLees meer


Relationele en seksuele vorming

Kinderen worden op school voorbereid op hun toekomstige rol in de maatschappij. Vanuit de kerndoelen moet er aandacht zijn voor seksuele weerbaarheid en respectvol omgaanLees meer


Resultaten en opbrengsten

‘Leerlingen zich optimaal laten ontwikkelen’, is het doel voor alle scholen van Leerplein055. Dit geldt voor het regulier onderwijs, maar zeker ook voor het speciaalLees meer