Stagiairs in onze school

Wij zijn van mening dat studenten de kans moeten krijgen om ervaring op te doen in de onderwijspraktijk. We werken graag met stagiaires die we voor een langere periode kunnen binden aan onze school. De stagiaires kunnen studenten van de PABO zijn, maar ook studenten van het ROC, van een specifieke MBO of van sportopleidingen. In principe worden deze studenten ingezet in de groepen. Tijdens hun stage worden zij begeleid door de leerkrachten, de schoolopleider (Karin Butter) en door mentoren van hun eigen opleiding.

Stages kunnen enorm variëren in intensiteit: van enkele dagen meekijken tot zelfstandig een groep begeleiden. Hierbij wordt uiteraard altijd gekeken naar de groep. Is er een meerwaarde voor de groep, zijn er niet teveel mensen binnen een groep, etc.

Op onze school kan ook een LIO leerkracht werkzaam zijn. Dit is een pabo student die tijdens de laatste stage van de opleiding, zelfstandig als leerkracht voor een groep staat. De eindverantwoordelijkheid ligt uiteraard bij de groepsleerkracht.

Het kan dus heel goed gebeuren, dat uw kind bij de ontwikkeling wordt bijgestaan door een student van Pabo Saxion, de Pabo uit Zwolle (KPZ), of van het ROC binnen onze regio. (Apeldoorn, Zwolle, Deventer.)