Mensen in de school

Leerkrachten
Op onze school werken zeven leerkrachten, een Intern Begeleider, één onderwijsassistent en een directeur. Doordat onze medewerkers veelal parttime werken, hebben 3 van onze groepen 2 vaste leerkrachten.

Mocht een leerkracht ziek worden, dan proberen we de vervanging te regelen met voor de kinderen, bekende/eigen leerkrachten. Wanneer een groep wordt waargenomen door een vervanger, ligt het programma al klaar. Per groep wordt namelijk een klassenmap bijgehouden, waarin wordt aangegeven welke lesstof al is verwerkt en wat het programma voor de komende dag(en) is. Het lesprogramma ondervindt op die manier zo min mogelijk onderbrekingen.

Stagiairs
In onze school zijn stagiairs van PABO en ROC zeer welkom. We vinden het fijn om onze aanstaande collega’s het vak te leren en we zien dat stagiairs voor de kinderen en de leerkracht extra hulp kunnen zijn. Met meer handen in de groep neemt de kwaliteit van onderwijs toe.

Overige mensen in de school
Er zijn regelmatig gastlessen, die worden verzorgd door medewerkers van bijvoorbeeld Markant, het Rode Kruis, Amnesty International of bureau HALT.