Op de fiets, lopend of met de auto

Wij willen u vragen u kind zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school te laten gaan. Dit om meerdere redenen:

  • te voet of op de fiets leren kinderen op eigen benen en vol zelfvertrouwen de wereld kennen;
  • alleen door zelf ervaring op te doen leren kinderen zich verantwoord gedragen in het verkeer;
  • bewegen is gezond. Beweging versterkt de afweer en helpt tegen overgewicht;
  • op straat bij school zijn juist de auto’s met (haastige) ouders een gevaar voor de kinderen en de verkeersveiligheid;

De kinderen kunnen hun fietsen naast de school stallen.  Het stallen van fietsen is voor eigen risico, de school is niet aansprakelijk voor eventuele schade of diefstal.

Als u uw kind met de auto brengt, houd er dan rekening mee dat de parkeervoorzieningen rond de school beperkt zijn. Wilt u zo vriendelijk zijn de geldende regels te respecteren zodat ook de omwonenden zo min mogelijk overlast ervaren van het schoolverkeer?