Hoofdluis

Binnen de school is een groep ouders actief als hoofdluiswerkgroep. Deze werkgroep controleert elke woensdag na een vakantie alle leerlingen van de school op hoofdluis en voert indien nodig twee weken later een extra controle uit voor de groep waarin hoofdluis is geconstateerd. We vragen aan ouders om zelf ook regelmatig hun kinderen te controleren. Wilt u het melden als u zelf hoofdluis bij uw kind constateert? Hoofdluis is geen taboe meer en als we samen alert zijn blijft hoofdluis beperkt tot incidentele gevallen.

Als er binnen een groep hoofdluis aanwezig is de kinderen krijgen een brief mee zodat u op de hoogte bent en uw kind extra kunt controleren. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de leerkracht of de directie.

Algemene informatie vindt u op de website van het Landelijk Steunpunt Hoofdluis