Buitenschoolse opvang (BSO)

Kinderopvangorganisatie Kindercentrum.nl verzorgt in samenwerking met onze basisschool de buitenschoolse kinderopvang. De buitenschoolse opvang (BSO) wordt gerealiseerd door Hetkindercentrum.nl in de eigen huiskamer, maar binnen de muren van de school. BSO wordt aangeboden tot 18:30 uur. Samen met de schooldag en de VSO betekent dit dat u uw kind om 07:30 uur kan brengen en uiterlijk om 18:30 uur weer kunt ophalen.

De pedagogisch medewerksters vangen kinderen na een inspannende dag op school op en zorgen ervoor dat zij zich kunnen ‘ontladen’ in een omgeving en sfeer die aansluit bij de thuissituatie. Het plezier en de tevredenheid van de kinderen staan voorop.

Een pedagogisch werkplan ligt aan de buitenschoolse opvang ten grondslag en dit resulteert in een goed voorbereide invulling van de buitenschoolse opvang, kwalitatief en gevarieerd. Met persoonlijke aandacht en verzorging. Na schooltijd kunnen kinderen even lekker tot zichzelf komen, een hapje en een drankje nuttigen en hun verhaal vertellen aan de leidsters. Ze kunnen aan een activiteit meedoen maar ook een rustige plek opzoeken.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden en de kosten, loopt u dan binnen bij de directeur of neem contact op met Kindercentrum.nl