Voorschoolse- en buitenschoolse opvang (TSO en BSO)

Buitenschoolse opvang

Kinderopvangorganisatie Doomijn Sprengenpark verzorgt in samenwerking met onze basisschool de buitenschoolse kinderopvang. Juf Willemein werkt op de BSO (Buitenschoolse opvang). Juf Joy van werkt niet alleen op de school maar doet ook de VSO (voorschoolse opvang).

Willemein

Werkwijze

Ontwikkeling stimuleren
We stimuleren het spelend onderzoeken van de wereld en dagen kinderen uit om hun eigen mogelijkheden en talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Zo dragen we bij aan hun groei, zelfredzaamheid, eigenheid en zelfvertrouwen. Dat doen we onder andere door allerlei leuke en spannende activiteiten aan te bieden en door gebruik te maken van methodes die aandacht besteden aan alle ontwikkelingsgebieden. In een veilige en ongedwongen sfeer, waarbij plezier voorop staat. Daarbij hebben we oog voor een veilige en tegelijkertijd uitdagende inrichting van onze binnen- en buitenruimtes. Onze medewerkers zijn opgeleid om de ontwikkeling van jouw kind goed te volgen.

Voor de contact gegevens kunt u de site van Doomijn Sprengenpark bezoeken.