Ouderbijdrage

Basisonderwijs is gratis. De activiteiten die op school door de Ouderraad en/of leerkrachten worden georganiseerd, kosten echter wel geld. Denkt u hierbij aan Sinterklaas, Kerst, Pasen, sportevenementen en nog vele andere activiteiten. Zonder uw financiële bijdrage gaat dit echt niet. De ouderbijdrage die de ouderraad vraagt om dit te financieren is niet verplicht, maar vrijwillig. De ouderbijdrage bedraagt € 10 per kind. Dit is exclusief het schoolreisje.

Schoolreizen
Daarnaast is er de bijdrage voor de schoolreis of voor het kamp.  Ieder jaar bekijkt het schoolteam welke groepen waar naar toe gaan. Wij gaan er vanuit dat alle kinderen meegaan.

Stichting Leergeld
Bij financiële problemen kunt u een beroep doen op Stichting Leergeld. Dit geldt overigens ook voor andere buitenschoolse activiteiten, contributie van de sportclub et cetera. Voor aanvragen kunt u bellen met 085 047 17 74 (lokaal tarief). Wilt u eerst een gesprek met de leerkracht of met de directeur dan bent u altijd welkom.