Pestprotocol

Op school doen we er veel aan om het pesten te voorkomen. We zorgen voor een fijne sfeer in de groep en in de school waarbij iedereen zich veilig voelt. Wat we doen als iemand gepest wordt kunt u hier lezen.

Wat is pesten?

Pesten kan op allerlei manieren. Kinderen weten zelf heel goed wat het verschil is tussen plagen en pesten: als het niet leuk meer is, als het niet ophoudt. Als je nooit mee mag spelen dan is dat ook pesten. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken.

Pesten moet niet verward worden met plagen. De meeste kinderen plagen of worden geplaagd op zijn tijd. Maar bij pesten zijn het steeds dezelfde kinderen die pesten en steeds dezelfde kinderen die gepest worden. Niemand heeft het recht om te pesten!

Wij hanteren het Anti-pestbeleid van de Vreedzame School, deze geeft aan wat we doen als kinderen gepest worden. Omaira Mulderij de Brito is op school de anti-pest coördinator.