Het motto van onze school

Met ons motto Spelen is leren, leren is spelen.

Kinderen leren op school, dat doen we tijdens uitleg momenten, momenten van samenwerken, tijdens zelfstandig werken. In al deze momenten zoeken we naar spelvormen. Coöperatieve werkvormen waarbij kinderen samen leren en in beweging zijn, nemen een belangrijke plaats in. Door spelletjes te spelen leren de kinderen automatiseren en doen ondertussen veel sociale vaardigheden op.

Spelen bij kleuters is essentieel voor hen. Door een rijke leeromgeving aan te bieden, leren de kleuters door te spelen!