Geschiedenis van de school

Onze school kent een lange geschiedenis. In 1896 gingen de deuren – toen nog aan de Asselsestraat – voor de eerste maal open. De  was toen nog voor een deel een zandweg, het dorp uit richting Assel. De officiële naam was toen ‘School 13’.

In 1958 werd een nieuw gebouw betrokken, op een goede honderd meter afstand, aan de Schotweg 95. De school werd vanaf dat moment ‘Sprengenpark’, genoemd naar het grote, parkachtige bos met kleine bronnen (sprengen), dat jaren geleden in deze buurt lag. Door de bebouwing aan deze kant van het centrum is er van het Sprengenbos niet veel meer over dan een Sprengenpark. Gelukkig is er rond ons schoolplein en in de naaste omgeving nog veel groen te vinden.

Na bijna 50 jaar trouwe dienst is (in 2006) het uit 1958 daterende schoolgebouw gesloopt om plaats te maken voor vervangende nieuwbouw. Dit is het bestaande gebouw zoals het nu is.