Uitstroomgegevens voortgezet onderwijs

In april krijgen de kinderen uit groep 8 te maken met de eindtoets basisonderwijs, van het CITO. De toets is bedoeld als hulpmiddel om te komen tot een keuze voor het vervolgonderwijs. Wij geven echter vóór het maken van de toets al een advies, gebaseerd op onze ervaringen met het kind in de voorafgaande acht jaar.

Het resultaat van de eindtoets heeft soms invloed op het advies. Als een kind de toets boven of onder verwachting maakt, zal ons advies in sommige gevallen heroverwogen worden.
Na groep 8 komt de belangrijke stap naar het voortgezet onderwijs.
Vanaf januari worden door scholen voor het voortgezet onderwijs open dagen georganiseerd. U ontvangt hier o.a. via school informatie over.

Uitstroomgegevens:

2023-2024

Praktijkonderwijs 3
Vmbo KB 4
Vmbo TL 2
Vmbo GL/Havo 2
Havo 1