Groepsindeling 2024-2025

Groepsindeling 2024-2025
Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
1/2 Karin Karin Karin Christine Christine
3 Monique Monique Monique Vacature Vacature
4 Christine Christine Omaira Omaira Omaira
5/6 Lisette en Emilie Lisette Emilie Lisette Lisette
7/8 Leroy Leroy Leroy Leroy Leroy
Ondersteuning:
Joy: maandag, dinsdag en donderdag
Eszra : woensdag, donderdag en vrijdag
Emilie: dinsdag