nieuwsbrief openbare basisschool Sprengenpark 27 oktober 2017

Meivakantie

Zoals in de vorige nieuwsbrief is aangeven, heeft het team, mede op verzoek van de MR, nogmaals gekeken naar de meivakantie. De sterke wens en verwachting van ouders en MR bleek twee weken meivakantie. Door te schuiven met studiemomenten en uren kan Sprengenpark zich conformeren aan het vakantierooster van andere Leerplein055 scholen. We hebben 2 weken meivakantie:  van 27 april t/m 11 mei 2018.

De studiedag van 27 juni vervalt. De kinderen hebben die dag gewoon les. De studiedagen zijn nu als volgt:
* donderdagmiddag 9 november 2017
* maandag 19 maart 2018

Serious Request 2017

Bij de KICK OFF van Serious Request 2017 hebben alle kinderen een glazen huisje gekregen. De bedoeling daarvan is dat kinderen zelf ook geld kunnen inzamelen voor SR17.

De Rabobank is sponsor van deze huisjes.

Aanstaande maandag komen er een fotograaf en een verslaggeefster van de Rabobank om met ons te praten over onze actie. Zij zullen een groepsfoto maken van alle kinderen met hun glazen huisje, ook zullen ze een aantal kinderen vragen stellen over onze actie. Deze foto en het stukje worden geplaatst in het blad “Dichterbij” voor de werknemers van de Rabobank.

Ik vraag u daarom om uw kind allemaal het glazen huisje (al dan niet gevuld met geld) maandag mee naar school te geven zodat we er een mooie foto van kunnen maken. Uiteraard gaan de huisjes daarna weer mee naar huis. Heeft u het huisje niet (meer), geef dat dan even aan aan de leerkracht van uw kind dan kunnen we kijken of er eventueel nog reserve huisjes zijn.

We hopen dat alle kinderen hun huisje meenemen maandag!! En zou natuurlijk geweldig zijn als er ook al geld ingezameld is.

Onderzoek GGD

De kindermonitor is gestart!

Dit najaar voert de GGD een groot onderzoek uit naar de gezondheid en leefstijl van kinderen tussen de 0 en 12 jaar. Het gaat onder andere over voeding, bewegen, slapen en mediagebruik.

We vragen alle ouders met kinderen in die leeftijd om een online vragenlijst in te vullen.

Doet u ook mee? Dat is belangrijk omdat:

• Ouders de experts zijn als het om kinderen gaat. Uw mening telt!

• De uitkomsten van het onderzoek helpen de GGD, gemeenten en jeugd(gezondheids)organisaties. Zij kunnen hun plannen en activiteiten hiermee goed laten aansluiten bij de wensen van ouders.

Klik op www.kindermonitornog.nl om de vragenlijst in te vullen. De vragenlijst is anoniem, uw antwoorden zijn niet terug te leiden naar u of uw kind.

Meer informatie over het onderzoek is HIER te vinden.

Alvast bedankt voor uw medewerking!

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

Sprengenpark is onderdeel van Leerplein055