Vreedzame school – mediators

vrijdag 9 september 2022

Beste ouders/verzorgers,

Als school werken wij vanuit de uitgangspunten van de Vreedzame School. Volgende week starten we met blok 2: we lossen conflicten zelf op! We stimuleren kinderen hun conflicten voor zover mogelijk zelfstandig op te lossen. Wanneer de kinderen het niet lukt om een conflict zelf op te lossen kunnen ze ondersteund worden door een mediator. Vandaar dat we bij ons op school jaarlijks een aantal bovenbouwleerlingen opleiden tot leerlingmediator, die andere kinderen gaan helpen bij het oplossen van een conflict als ze daar zelf niet in slagen. De leerkrachten bewaken dat mediaties veilig en succesvol verlopen. Binnenkort kunnen de bovenbouwleerlingen solliciteren voor de functie mediator binnen de school. In Nederland zijn al duizenden kinderen opgeleid tot mediator. Het is prachtig om te zien, hoe goed kinderen dat kunnen leren. De kinderen groeien in die rol en de daarmee gegeven verantwoordelijkheid.

Delen via