nieuwsbrief openbare basisschool Sprengenpark 15 september 2017

Terugblik op het pleinfeest

Het jaarlijkse Pleinfeest was weer een groot succes! In de lokalen en buiten waren veel spelletjes te spelen. De gymzaal van de basisgroep was omgetoverd tot het wilde westen met een opblaasbare rodeostier!

In de hal en buiten kon iedereen wat drinken en eten halen. De avond werd afgesloten met een verloting, waarbij vele mooie prijzen te winnen waren.

Via deze weg willen wij alle sponsoren bedanken voor het lekkere eten en de mooie prijzen voor de verloting.

Zo'n groot feest vraagt veel voorbereiding en veel hulp op de avond zelf. Alle hulpouders heel erg bedankt!

Ontruimingsoefening

Ieder jaar houden wij op Sprengenpark twee keer een ontruimingsoefening. Aan het begin van het schooljaar weten de leerlingen en de leerkrachten dat. In het voorjaar is de oefening onverwachts.

Komende week is onze eerste oefening. Een ontruimingsoefening is best wel een beetje spannend, het alarm maakt erg veel lawaai. Wij vinden het erg belangrijk om wel te oefenen: door te oefenen weet iedereen wat hij/zij moet doen in geval van een echte calamiteit.

Voor ouders is het belangrijk te weten dat alle kinderen in geval van een echte calamiteit worden opgevangen bij het Koningskind. Vanuit het Koningskind worden de ouders ge├»nformeerd. U kunt in geval van een calamiteit daar de kinderen ophalen. De leerkrachten zijn erop getraind om in geval van een calamiteit te registreren welke kinderen door wie zijn meegnomen. Het is daarom belangrijk dat iedereen zich aan deze afspraak houdt.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

Sprengenpark is onderdeel van Leerplein055