nieuwsbrief openbare basisschool Sprengenpark 20 april 2017

Sprengenpark in de krant!

Afgelopen dinsdag deden wij mee met de nationale buitenlesdag. Met veel plezier hebben de kinderen buiten gerekend, letters bij elkaar gerend, gezocht naar beestjes, rond een vuurtje marshmallows geroosterd en nog veel meer. Allemaal rond ons motto 'Spelen is leren en leren is spelen'. Maar wist u dat Sprengenpark met de buitenlesdag in de krant gekomen is? Gemist? Neem snel een kijkje op de site van de Stentor, of kijk op onze site: www.sprengenpark.nl

Controleren op teken

Gisteren hebben we, de kinderen van Sprengenpark, de juffen, de meesters en heel veel ouders samen het paasfeest in 'Park Berg en Bos' gevierd. We hebben gepicknickt, eieren gezocht en gespeeld. Daarom is goed om de kinderen en uzelf  te controleren op teken. Hoe u dat het beste kunt doen en hoe u een teek kunt verwijderen, leest u op de website stopdeteek.nl.

Spannende dagen voor groep 8

Voor groep 8 breekt toch wel een spannende tijd aan.

Dinsdag 18, woensdag 19 en donderdag 20 april is voor hun de Cito eindtoets. Hoewel al bekend is naar welke scholen de kinderen gaan, blijft het onbewust toch een spannend ding, die Cito toets.

Wij ( meester Frank en juf Monique) zijn super trots op jullie. We weten zeker dat jullie er alles aan gedaan hebben om goed deze dagen in te gaan.

Heel veel succes en denk erom….reeeeeeelaaaaaxxx.

Koningsspelen

Op vrijdag 21 april houden wij weer de jaarlijkse Koningsspelen. Alle kinderen mogen in oranje kleding naar school komen. Om half negen zullen we beginnen met een gezamenlijk ontbijt. Daarna worden de Koningsspelen geopend met het lied 'Okido'. De Koningsspelen bestaan uit allemaal spelletjes waar de kinderen in groepjes aan meedoen. Leerlingen van het Edison College begeleiden de spelletjes. Annegien Lemmens (moeder van Floor en Roos), bedankt voor het coördineren hiervan!

Om 12.00 zijn de Koningspelen afgelopen. De kinderen kunnen dan opgehaald worden, thuis een boterham eten of overblijven. 's Middags hebben de hogere groepen een eigen programma om deze feestelijke dag mee af te sluiten.

Schoolreis groep 4/5 en 6

Op dinsdag 9 mei (direct ná de meivakantie) gaan de groepen 4/5 en 6 op schoolreis naar......Hellendoorn!

Om 8.30 uur verwachten we alle kinderen op school, zodat we om 08.45 uur per touringcar kunnen vertrekken naar het pretpark.Rond 16.45 uur verwachten we weer terug te zijn bij school.

Volgende week krijgt uw zoon/ dochter een brief mee naar huis met hierin alle informatie over deze dag.

Bezoek Kinderboerderij

Op woensdag 17 mei gaan de kinderen van de basisgroep naar 'Kinderboerderij Laag Buurlo'. We zoeken voor die dag vervoer. Kunt u meerijden? Geef u dan op via het formulier op het prikbord.

We vertrekken om 9.00 uur en zijn om 12.30 uur weer terug op school.

Kindercentrum

 

De BSO staat nu in het teken van de lente. De kinderen hebben paaseieren gemaakt. Er is een mooie thematafel waar de eieren en andere knutselwerkjes van het voorjaar staan.

Na de vakantie gaan wij bij de BSO experimenten doen die te maken hebben met waterkracht, windkracht en zonnen-energie.

 

Aanmelden voor levensbeschouwelijk vormingsonderwijs

Wat is GVO en HVO?

De afkorting GVO staat voor godsdienstig vormingsonderwijs.
De afkorting HVO staat voor humanistisch vormingsonderwijs

Dit vormingsonderwijs – GVO en HVO – is bedoeld voor kinderen op openbare scholen in Nederland. Het wordt alleen op verzoek van de ouders aan hun kinderen gegeven, met de bedoeling om de kinderen al op jonge leeftijd te leren respect te hebben voor andere geloven, levensovertuigingen en culturen. De lessen helpen kinderen om hun eigen kijk op het leven te ontwikkelen, om oog te hebben voor wat geloof voor mensen kan betekenen en om respect te hebben voor mensen die anders in het leven staan dan zij zelf.

Openbaar onderwijs is voor iedereen

Het openbaar onderwijs in Nederland staat open voor iedereen. Ieder kind is welkom, met welke achtergrond dan ook – zoals geloof, levensovertuiging, cultuur of land van herkomst. Het openbaar onderwijs heeft daarbij de wettelijke opdracht om aandacht te geven aan de pluriforme waarden in de Nederlandse samenleving. In de praktijk van alle dag leren kinderen zo op een goede manier met elkaar om te gaan.

De lessen vinden wekelijks plaats en duren ongeveer 3 kwartier en zijn bedoeld voor leerlingen die komend schooljaar (2017-2018) in groep 5,6, 7 of 8 zitten. De lessen vinden alleen plaats bij voldoende aanmeldingen.

U kunt uw kind opgeven door het sturen van een mail: sprengenpark@leerplein055.nl

Wilt u (eerst) meer informatie kijk dan op de site van Dienstencentrum GVO en HVO.

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

Sprengenpark is onderdeel van Leerplein055