nieuwsbrief openbare basisschool Sprengenpark 29 juni 2018

Schoolfoto's

Vanmiddag hebben de kinderen vanaf groep de schoolfoto mee naar huis gekregen. De kinderen uit groep 1 t/m 4 krijgen de foto maandag mee. Wilt u de foto's niet afnemen? Dan willen we ze graag uiterlijk vrijdag 6 juli weer terug. De fotograaf komt ze dan weer ophalen.

 

Veilig Leren Lezen gaat weg

De kinderen uit groep 3 leren bij ons op school lezen met de methode 'Lijn 3'. Daarom gaan de oude leesboekjes, werkboekjes en veilig&vlot boekjes weg. Heeft u interesse in deze boekjes? Vanaf maandagmiddag mag u ze meenemen. Vrijdag 6 juli wordt alles wat over is weggedaan.

 

Musical

De kinderen uit groep 7/8 zijn al lange tijd aan het oefenen voor de musical. Inmiddels is ook het decor bijna af. Omdat niet alle kinderen naar de musical in het Cortenbosch gaan, zingt groep 7/8 op dinsdagochtend 3 juli alle liedjes achter elkaar voor groep 1 t/m 6.

Watermiddag

Dinsdag 3 juli beloofd het mooi weer te worden. Alle kinderen hebben dan een watermiddag (in plaats van gym). Ze mogen waterpistolen e.d. meenemen. Zwemkleding en een handdoek zijn ook wel handig. We zullen zorgen voor een plekje waar kinderen die niet nat willen worden, droog kunnen blijven.

Het zou fijn zijn als ouders van kinderen uit de basisgroep om iets voor 15.00 uur helpen om de kinderen af te drogen en aan te kleden.

Wilt u de kinderen tussen de middag insmeren, of zonnebrand mee naar school geven?

 

Vrijdag 13 juli: zomervakantie start om 12.00 uur

Vrijdag 13 juli is de laatste schooldag van dit schooljaar. Om 12.00 uur zwaaien we alle kinderen en hun ouders uit. Daarna is de vakantie begonnen!

 

Vakanties en vrije dagen 2018-2019

Hieronder vindt u een overzicht van alle vakanties en vrije dagen. Eventuele aanvullingen en wijzigingen worden in onze digitale nieuwsbrief vermeld.

Vakanties

Herfstvakantie                               22 okt. 2018 t/m 26 okt. 2018
Kerstvakantie                                24 dec. 2019 t/m 04 jan. 2019
Krokusvakantie                             25 feb. 2019 t/m 01 mrt. 2019
Tulpvakantie (inclusief Goede
Vrijdag en 2e Paasdag)               19 apr. 2019 t/m 03 mei 2019
Hemelvaart                                   30 en 31 mei 2019
2e Pinksterdag                             10 mei 2019
Zomervakantie                             22 juli 2019 t/m 02 sept. 2019

Studiedag team (leerlingen vrij)

Alle medewerkers van Leerplein055 hebben dinsdag 25 september een medewerkersdag. Alle kinderen zijn dan vrij.

Extra vrije dagen groep 1 t/m 4

Naast de schoolvakanties zijn de kinderen uit groep 1/2 nog negen dagen vrij, de kinderen uit groep 3/4 zijn nog vier dagen vrij. Hieronder kunt u zien op welke dagen dat zijn.

Groep 1/2                                        Groep 3/4
maandag 24 september 2018
maandag 29 oktober 2018              maandag 29 oktober 2018
maandag 26 november 2018        
vrijdag 21 december 2018
maandag 4 februari 2018
maandag 4 maart 2019                  maandag 4 maart 2019
vrijdag 21 juni 2019                        vrijdag 21 juni 2019
maandag 24 juni 2019                   maandag 24 juni 2019
vrijdag 19 juli 2019

Landelijk vakantieoverzicht
Voor een vakantieoverzicht voor volgende schooljaren verwijzen we u naar de website van het ministerie van OC&W. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen.

Let op: scholen kunnen van deze planning afwijken, u kunt dus geen rechten aan deze planning ontlenen.

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

Sprengenpark is onderdeel van Leerplein055