Onze school

Obs Sprengenpark is een kleine overzichtelijke school, in een rustige en veilige omgeving. De school is zowel per fiets als auto goed bereikbaar. Obs Sprengenpark is gehuisvest in een nieuw gebouw met moderne voorzieningen. In maart 2009 is het gebouw uitgebreid met een peuteropvang, bso-ruimte en een extra groepslokaal.

Onze peuteropvang is er voor kinderen vanaf twee jaar. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met onze school of met Kindercentrum.nl

Team

Met een enthousiast betrokken schoolteam staan wij voor modern onderwijs. Zelfstandig (leren) werken krijgt veel aandacht. U ziet dat terug in ons systeem van dag- en weektaken waar de kinderen mee leren omgaan. Een systeem dat kinderen de mogelijkheid geeft om binnen grenzen eigen keuzes te maken en er tegelijkertijd voor zorgt dat leerkrachten de ontwikkeling van hun leerlingen goed kunnen volgen. Voor deze taak staan de groepsleerkrachten overigens niet alleen. Zij worden ondersteund door zowel een Intern Begeleider als een remedial teacher.

Manier van werken

We werken met combinatieklassen. Klassikale instructies worden tot het noodzakelijke beperkt. Onze leerkrachten geven waar mogelijk liever uitleg in kleinere groepen, zittend aan de instructietafel. Naast de leervakken is er tijd voor expressie, drama, tekenen, handenarbeid en muziek.

Obs Sprengenpark heeft 6 lokalen en telt gemiddeld 125 leerlingen. Bij aanvang van dit schooljaar zijn we gestart met 5 groepen.

Opvang

Onze school biedt de mogelijkheid om uw kind te laten overblijven tussen de middag.

Onze voor-, tussen en naschoolse opvang en de peuteropvang wordt geregeld door Hetkindercentrum.nl.

Delen via