Thematisch onderwijs

vrijdag 11 oktober 2019

Wij vinden het belangrijk dat de kinderen nieuwsgierig en leergierig zijn en blijven. Naast het de expliciete instructies bieden wij leersituaties met spel en activiteiten. Kleuters bij ons op Sprengenpark leren vooral in situaties waarin ze worden uitgedaagd om oplossingen te zoeken die tot inzichten en kennis leiden en begrippen versterken. Interactie en een betekenisvolle leeromgeving vinden wij belangrijk.

Drie keer per schooljaar werken wij schoolbreed aan een thema, waarbij er gewerkt wordt aan doelen die horen bij wereldoriëntatie, kunstzinnige vorming, burgerschap en sociale en emotionele vorming. Zo sluiten wij aan op de leefwereld van de kinderen en nodigen wij ze uit om te leren.

Gastles thema Vervoer

 

Delen via