Nieuws uit groep 7/8

woensdag 27 november 2019

Even stressen was het wel voor een aantal kinderen, maar wat een trots gevoel geeft het toch
wanneer je het werkstuk dan eindelijk inlevert bij de meester! Keano, Robin en Kyan hadden zo goed
gepland dat ze het weekend achterover konden leunen terwijl anderen nog flink moesten ploeteren
in het weekend. Een eerste blik levert al veel kriebels op om de werkstukken na te kijken. Van
uitmuntende inleidingen, waar stap voor stap de werkwijze en inhoud van het werkstuk wordt
uitgelegd, tot flitsende auto’s en maatschappelijke vraagstukken.
Geloof me, net zoals op deze school leerlingen zitten die extra huiswerk vragen en extra begrijpend
leestoetsen willen maken, zit hier ook een leerkracht die het een feestje vindt om al die prachtige
werkstukken na te kijken, waar de kinderen hun ziel, zaligheid, leerproces, emoties en nieuw
verworven vaardigheden in hebben gestopt.

Goed gesprek
We hebben naast het werken ook al heel wat afgepraat dit jaar in groep 7/8. Afgelopen maandagmiddag hebben veel kinderen uit groep 8 een complimentenregen laten neerdalen over de
ontwikkeling van de kinderen uit groep 7. Hoewel deze groep uit een lastige situatie komt, valt het
veel kinderen op dat ze zich vrij vlot aanpassen aan de zelfstandigheids- en
zelfverantwoordelijkheidsnorm die in groep 7/8 verwacht wordt. We hebben ook nog leerpunten benoemd, want die zijn er natuurlijk ook. Mijn leerpunt is; activiteiten tussen de lessen door bedenken.

Leenwoorden
Is er dan ook nog iets onderwijsinhoudelijks te melden? Jazeker! Beide leerjaren zijn deze periode
aan de slag gegaan met leenwoorden. Dat zijn woorden die uit een andere taal zijn overgenomen,
dus niet per definitie aan onze spellingsafspraken voldoen. Heeft uw kind bijvoorbeeld al gevraagd of
u boelj… bioull.. Boullio…. heh, bouillon kunt spellen? Ik hoop niet dat mijn eigen kinderen met zulke
vragen thuiskomen, dat zou ik hun leerkracht niet in dank afnemen.

Delen via