sprengenpark
nieuwsbrief openbare basisschool Sprengenpark | 10 maart 2021

Jarige kinderen

Maart
Naam
Groep
15
Ryan van de Pol: 8 jaar
4
17 Kaya Aldenkamp: 7 jaar 3
19
Julia Sleeuwenhoek: 12 jaar
8

Gefeliciteerd!

cold-156666_640

Even bijpraten

De telefoon op school staat deze week vanaf 8 uur 's morgens roodgloeiend. De oorzaak? Verkoudheid! De tijd van het jaar zorgt voor verkoudheidsklachten en allergieklachten. Niets aan te doen. Maar voor iedereen erg lastig omdat het ook kenmerken van het coronavirus zijn. Dus zijn we blij met de telefoontjes? Ja! Voor ons een teken dat u de afspraken met school wilt naleven of dat u even wilt overleggen. Blijf dat vooral doen want samenwerken is zorgen voor elkaar.

Natuurlijk kijken wij vooral uit naar complete groepen... want samen leren en spelen is voor de kinderen een stuk leuker!

Met vriendelijke groet,
Susanne Zwerver
dir
earth-147591_640

Wereldse kwesties

De school is weer gestart met een schoolbreed thema: Wereldse kwesties.
Een breed begrip en dat zie je terug in de lesstof van de groepen. In groep 0/1 en 1/2 gaan ze een heleboel leren wat te maken heeft met piraten, in groep 3/4 met ruimtevaart, in groep 5/6 over het klimaat en in groep 7/8 buigen ze zich over staatszaken!
En u als ouder mag ook genieten van dit thema, aan het einde zal iedere groep iets kunnen presenteren... hoe dat er in elke groep uit gaat zien? Dat is een kwestie van afwachten ...

Mededelingen van de ouderraad (OR)

Betalingen
Beste ouders/verzorgers,
Uit de administratie is gebleken dat er een aantal ouders/verzorgers het schoolreisje en vrijwillige bijdrage voor dit schooljaar nog niet hebben betaald. Zouden jullie deze alsnog willen betalen vóór 30 april 2021? Alvast hartelijk bedankt. Voor eventuele vragen kunt u terecht bij de penningmeester:
Melissa Bakker
melissabakker88@outlook.com


Jaarverslag 2019-2020
De OR is verplicht een jaarverslag op te stellen. Met het jaarverslag geeft de ondernemingsraad aan zijn achterban (school en ouders) een overzicht van de OR-activiteiten van het afgelopen jaar. Via de onderstaande link kunt u het verslag inzien. Deze vindt u tevens op de site.
Jaarverslag OR 20192020


1 2

Nieuws uit groep 0/1/2

Groep 1/ 2
Schip Ahoy! Wij zijn begonnen met het thema Piraten. Woeste Willem kwam op bezoek in beide klassen. Komende tijd spelen en werken we rond dit thema.
Het geeft prachtige kansen om te werken met plattegronden, schatten te sorteren en dobbelspelletjes te doen. Saed bouwde al een piratenboot in de bouwhoek en Bryan legde een mozaïek van een zeilboot en voegde daar een mast met een kraaiennest aan toe. We werken natuurlijk ook met mooie verhalen, die naverteld kunnen worden en waarover de kinderen vragen kunnen beantwoorden.
Hoewel piraten nogal eens een conflict hebben met elkaar, leren onze piraten hoe ze de conflicten goed moeten oplossen. Als je iets niet wilt, zeg je: “Stop hou op met….” En als je erg boos bent op iemand, neem je eerst even tijd om tot rust te komen, voor je gaat praten. “Adem in, adem langzaam uit.” Dat de kinderen al flink oefenen bleek wel, toen een moeder mij melde dat haar kind al had gezegd: “Stop hou op met die sperziebonen!”

Zijn jullie nieuwsgierig naar de liedjes die we aanleren, of moet je kind thuis blijven omdat hij of zij verkouden is, dan kunnen jullie in Google Classroom kijken, want daar kun je alles terugvinden.

In groep 2 staat de komende tijd ook in het teken van de jaarlijkse Cito-toetsen. Voor alle kinderen geldt dat we de leerlijnen weer bijwerken, zodat we weer precies weten wat de kinderen kunnen en hoe we ze verder kunnen helpen. Geen stress hoor! Het is gewoon gezellig. Ieder kind is precies op zijn eigen niveau en zo hoort dat ook.

Groep 0/1
Maandagochtend, rond 9.00 uur kwam er opeens een woeste piraat in de klas! “Landrotten, ga weg!” riep de piraat. Gelukkig bleek de woeste piraat wel mee te vallen, en voor een aantal kinderen was het ook wel prettig dat ze hun eigen juf in de piraat herkenden.
Samen hebben we het boek ‘ Woeste Willem’ uitgelezen en daarna hebben we de laarzen van de piraat aangepast. Die waren wel heel groot.

In de groep staat ook een schatkist. Iedere keer vinden we daar iets in waar we mee aan de slag gaan. Zo leren we de woorden kubus, cilinder en balk en kunnen we die van klein naar groot zetten, maar ook van breed naar smal.

De woorden driehoek, vierkant, rechthoek en cirkel woorden veel gebruikt. We hebben daar een versje over geleerd. Vraag uw kind daar maar eens naar.

De komende week gaan we ook met de kinderen een eigen schatkist verven. Daarvoor hebben we kartonnen eierdozen voor 6 eieren nodig.
In een schatkist hoort natuurlijk ook een schat. Een schat is natuurlijk waardevol, dat kan in geld uit te drukken zijn, maar ook in een voorwerp die voor jou heel belangrijk is. En daar draait het in onze schatkist om.
Wilt u samen met uw kind op zoek gaan naar zo’n voorwerp en daar een foto van maken en afdrukken? (De foto mag ook gemaild worden, dan print ik hem uit). Wanneer hun schatkisten gevuld is, mogen de kinderen vertellen over hun schat en waarom die zo belangrijk voor is.
verhaaltje

Nieuws uit groep 3/4

Algemeen
De cito’s zitten er bijna allemaal weer op, wat hebben de kinderen hun best gedaan en wat ben ik trots op ze!
Deze week is wel een heel bijzondere, veel zieke kinderen en zo af en toe maar de helft van de kinderen in de klas. Hierdoor gaan we met groep 4 even niet door met het programma maar herhalen we heel veel van de afgelopen tijd.
Het is complimenten tijd, de kinderen vinden regelmatig een kaartje met een complimentje van mij op hun tafel. Aan het eind van de dag bespreken we deze en vraag ik of ze ook begrijpen waarom ze dat complimentje gekregen hebben. Je ziet de kinderen er van groeien.
Verder gaan we met de hele groep met het thema de ruimte aan de slag. We gaan filmpjes kijken, leren welke planeten er allemaal zijn en nog veel meer.
Wanneer u thuis iets heeft wat we mogen gebruiken dan zou dat fijn zijn. Ik kan in iedergeval vast verklappen dat er een raket in de klas zal komen te staan.

Groep 3
Groep 3 is heel hard bezig met het leren van de verliefde harten en de dubbelsommen. Deze moeten ze vlot kunnen benoemen. Wilt u thuis ook eens aan ze vragen wat ze allemaal al kunnen?
Bij taal hebben we inmiddels alle letters ( behalve de x,q en y ) geleerd. Knap hoor!
Vrijdagmiddag gaan we dat samen met groep 4 een beetje vieren. Eigenlijk wilden we dit samen met u als ouders vieren maar helaas kan dat nu niet.

Groep 4
Een aantal kinderen van groep 4 heeft verhaaltjes geschreven over het thema slapen, hoe ziet jouw kamer er uit als je hem helemaal zelf mag inrichten. Ik kan u echt aanraden om het aan uw kind te vragen al ben ik dan wel bang voor jullie dat er nog veel slaapkamer verbouwingen aan zitten te komen…… (zie foto)

Met rekenen herhalen we het optellen en aftrekken tot en met 100 op de getallenlijn. Ze hebben het al heel goed onder de knie. Nu proberen we om met grotere sprongen erbij of eraf te rekenen. Dus de tientallen niet meer splitsen in 10-10-10 maar ineens 30 erbij of eraf.
Ook komen de tafelsommen aan bod, met name de tafels van 2,5,10 en nu ook 3 en 4.
Het zou fijn zijn wanneer u er thuis eens naar vraagt.
De kalender leren “lezen” komt ook in dit blok aan de orde. Welke dag is het overmorgen, hoeveel vrijdagen heeft maart, de derde donderdag in april is het, hoeveel dagen hebben de maanden enzovoort.
Met spelling zijn we ook aan het herhalen, alle categorieën die al aan bod geweest zijn komen vrolijk nog een keer terug. De boot zinkt naar de bodem van de zee en de meeuw zingt een lied over het mooie weer en de lucht is blauw. Hoeveel categorieën kunt u uit deze zin halen? Groep 4 kan er zeker 10 opnoemen!
blok 2

Nieuws uit groep 5/6


De portfoliogesprekken zijn geweest. Fijn dat we iedereen hebben kunnen spreken! Als het portfolio van uw kind thuis goed is bekeken, wilt u het dan weer mee naar school geven?

Vreedzame school:
Afgelopen week zijn we gestart met het tweede blok. Dit blok gaat over het leren van het zelf oplossen van een conflict. Iedereen heeft wel eens een conflict, dat is niet erg. Je kunt ergens een andere mening over hebben. Maar een conflict kan wel vervelend worden als er op een verkeerde manier mee omgegaan wordt, bijvoorbeeld je zin doordrijven ten koste van een oplossing die voor beide partijen goed is. Hierdoor kan ruzie ontstaan. Het is ook niet goed om altijd maar toe te geven om een discussie uit de weg te gaan. Het mooist is om samen tot een win win oplossing te komen voor het conflict. De kinderen leren in dit blok een stappenplan (stappenplan “praat het uit") om te komen tot zo'n oplossing. De kinderen leren eerst om er zelf uit te komen met dit stappenplan. Lukt dit niet, dan zal de leerkracht helpen als mediator, door samen het stappenplan te doorlopen.

Blink wereldoriëntatie:
De introductieles van het derde thema is afgelopen maandag 8 maart gegeven; klimaatkenners is het onderwerp.
De kinderen denken tijdens dit thema na over welke (kleine) bijdrage zij zelf kunnen leveren aan een stap in de goede richting voor het verbeteren van het milieu. Dit komt uiteindelijk de natuur ten goede. De kinderen worden zich bewust dat we zuinig moeten zijn met onze aarde. We leren het verschil tussen het weer en het klimaat en ook de gevolgen van een veranderend klimaat ( extremer weer, stijging zeeniveau) en de problemen die dat met zich meebrengt.
We leren hoe het komt dat we vier seizoenen kennen.
Uiteindelijk gaan de kinderen in groepjes een item bedenken voor het Klimaatjournaal, dat we gaan maken en presenteren aan elkaar, waarbij de bovenstaande onderdelen weer naar voren komen en kinderen kunnen vertellen wat ze geleerd hebben.
Over een aantal weken zullen de talentmiddagen weer starten en zal het onderdeel koken voor groep 5/6 op het programma van de maandagmiddag staan. Kun je met koken ook rekening houden met het milieu?

Groep 5
Rekenen:
Met onderstaande stappen zijn we al een eindje op weg. Voor het verhogen van het tempo blijven we veel herhalen en slijt de rekenstrategie in.
We gaan beginnen met de sommen tot 100 optellen. Dat zal als volgt worden opgebouwd:
20+30=
23+30=
23+ 35=
23+38=
Ook zullen we het optellen tot 20 over het eerste tiental blijven oefenen, zodat de laatste stap binnen de optelsommen tot 100 vlot zal gaan.
Ook de minsommen tot 20 over het eerste tiental blijven we inoefenen, want het tempo moet bij iedereen nog wel verder omhoog.
Extra thuis oefenen kan altijd...kijk maar op Classroom onder rekenen, daar staan genoeg oefeningen voor dit onderdeel.

Spelling:
De laatste week van het vierde blok is begonnen; we zijn de categorieën tot en met categorie 14 ( 's woorden, zoals 's zomers) aan het herhalen en inslijten. Deze week zal de CITO toets spelling worden afgenomen en zullen we aan de hand van de foutenanalyses bepalen welke categorieën nog meer herhaling nodig hebben.
We hebben geleerd dat je de persoonsvorm in een zin kunt vinden, door de zin vragend te maken...het werkwoord dat vooraan komt te staan is de persoonsvorm ( Ik loop naar school. Loop ik naar school?---> Loop is de persoonsvorm) Maar ook een tweede manier is vorige week aan de orde geweest; Zet de zin in een andere tijd. Het werkwoord dat verandert is de persoonsvorm ( Ik loop naar school. Ik liep naar school-->Loop verandert in liep en is de persoonsvorm).Volgende week start Blok 5 en leren we een nieuwe spellingscategorie: de Cent woorden.( je hoort de "s”, maar je schrijft de "c”. Ook gaan we leren wat een onderwerp in de zin is en hoe je die kunt vinden.

Groep 6
Rekenen:
Komende week gaan we ons richten op het uitrekenen van de oppervlakte en de omtrek. Verder leren de kinderen getallen af te ronden op tientallen en vervolgens hiermee optellen en aftrekken. De kinderen gaan naast de algemene doelen, ook aan de slag met individuele rekendoelen. Op classroom kun je de individuele rekendoelen vinden, zodat kinderen ook vanuit huis aan hun eigen doelen kunnen werken. Zo leren de kinderen zich bewust te zijn van de doelen en eigenaar te worden van hun eigen leerproces.
Spelling:
Deze week herhalen we de doelen van blok 4 (theewoord, caféwoord en stam + t). Veel kinderen vinden stam + t lastig. Op classroom kunnen ze een website vinden onder spelling, waarbij ze dit goed kunnen oefenen. Volgende week starten we met blok 5. Het doel van de week is het schrijven van het verkleinwoord – aatje, - ootje, -uutje, - -nkje.
7 8

Nieuws uit groep 7/8

Verkiezingen op komst
Een leuk berichtje via de redactie van het jeugdjournaal heeft onze focus in het school thema ‘wereldse kwesties’ richting gegeven. Wij kijken binnen dit thema dus naar verkiezingen, democratie, standpunten en staatsvormen. Wat zijn de voor- en nadelen van een democratie zoals wij het hier beleven? Hoe gaat dat dan in landen met een meer autoritaire staatsvorm? Een heel werelds onderwerp dus.

In de klas zijn we o.l.v. juf Christine (onze stagiaire voor de rest van het jaar) in een paar fictieve partijprogramma's gedoken (zie foto). Later deze week gaan we stemmen en een coalitie vormen. Erg leuk gedaan van de juf!
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
Uitschrijven
Een afbeelding van...