sprengenpark
nieuwsbrief openbare basisschool Sprengenpark | 3 februari 2021

Jarige kinderen

Februari
Naam
Groep
6 Thijs: 5 jaar 1
8 Thomas Slijkhuis: 11 jaar 7
12 Jesina Broersen: 6 jaar 2
16 Jamie Slijkhuis: 9 jaar 5
24 Lorenz Heeren: 10 jaar 6

Gefeliciteerd!

Vector illustration – Happy smiling multicultural kids around the world.

Even bijpraten: De eerste Denktank is een feit!

De scholen gaan weer open! Zodra we de organisatie bekend is ontvangt u een mail van de school. Eén ding is zeker, het contact met u blijft voorlopig op afstand. Donderdag 28 januari vond er, ondanks deze afstand, een bijeenkomst via Teams plaats met 6 ouders, Omaira (juf groep 1/2) en mij (Susanne, dir).

Denktank bijeenkomst
Om u als ouder meer te betrekken bij wat we op school doen en nog willen doen (ambities) zijn we gestart met het invoeren van 'Denktanks'. Denktanks zijn bijeenkomsten waarvoor de school een groepje ouders uitnodigt om mee te denken over een bepaald onderwerp. Afgelopen donderdag vond de Denktank Vreedzame School plaats.

De werkgroep heeft deze ouders dieper geïnformeerd over wat houdt het programma inhoudt en we hebben samen met de ouders gebrainstormd over hoe we u het beste kunnen infomeren en betrekken in de toekomst.

Doel van de bijeenkomst
De school wilt zorgen voor een positief sociaal klimaat waar leerlingen, team en ouders zich welkom en waarbij leerlingen zich mede verantwoordelijk voelen.
Hoe de Vreedzame School wordt ingezet, kunt u via deze link bekijken, het betreft een korte samenvatting van het programma: https://vimeo.com/56750662/aa050a6a4f

Wat is er op tafel gekomen?
Thuis vertellen over wat je op school hebt gedaan is niet voor iedere leerling vanzelf sprekend en best lastig. Toch wil je als ouder graag weten wat je kind bezig houdt. Er zijn zogenaamde 'kletskaarten' van de Vreedzame School. Om het gesprek te stimuleren zullen de kinderen deze na elk blok meekrijgen. Zo kunt u inhaken op de (maatschappelijke) thema's die op school de aandacht krijgen.

Opvoedkundige thema's, zoals in gesprek met je kind, zijn belangrijke vraagstukken voor menig ouder. Het faciliteren van bijeenkomsten waar je als ouder vragen mag stellen of er met elkaar over in gesprek kan gaan is als een idee op tafel gekomen. De werkgroep gaat hiervoor op onderzoek uit.

Hoe gaan we u meenemen?
De groepsfilmpjes van de ouderavond zijn goed ontvangen door ouders (en leerlingen). Dit succes heeft geleid tot het volgende idee:
Een film over de Vreedzame School, opgenomen bij ons op school, met onze kinderen en leerkrachten! Zo kunt u even achterover leunen en de informatie tot u nemen.... en net zo enthousiast worden als wij met de kinderen zijn over de Vreedzame School!

Werkgroep
Elke ouder die de bijeenkomst heeft bijgewoond heeft aangeboden om aan te haken bij de werkgroep. Ieder met zijn of haar mogelijkheden en talenten. Wat een mooie afsluiting van de eerste Denktank!

Wij houden u op de hoogte!

Met vriendelijke groet,
Susanne Zwerver
dir OBS Sprengenpark

accres

Sporten in de voorjaarsvakantie

In de voorjaarsvakantie organiseert Accres , zoals gewoonlijk, weer activiteiten in de verschillende wijken. Omdat in Coronatijd er natuurlijk alles er anders uitziet zijn zij genoodzaakt om de activiteiten buiten aan te bieden. Ook zijn
er Apeldoorn breed nog een aantal andere activiteiten die leuk voor de kinderen kunnen zijn. Voor meer informatie:
https://sportstimulering.accres.nl/vakantie-activiteiten-voorjaar
calender-2389150_960_720

Studiedag 1 t/m 8
Margedag 1/2 & instroom/1

In de jaarplanning staan de studiedag op 18 februari voor groep 1 t/m 8 en op 19 februari de margedag voor groep 1/2 gepland. Op de studiedag gaan we met belangrijke zaken aan de slag om ons onderwijs voor de toekomst goed onder de loep te nemen:
 • Vreedzame school
  Juist in deze rumoerige tijd is het belangrijk dat het welzijn van iedereen voorop staat, voor ons betekent dit dat we vooral moeten investeren in het pedagogische klimaat waarbij het implementeren van het programma Vreedzame School zijn doorgang moet hebben.
 • Didactisch handelen en differentiëren; welk aanbod in onderwijs en ondersteuning voor welk kind?

  Donderdag 18 februari:
  groep 1 t/m 8 vrij

  Vrijdag 19 februari:
  1/2 en instroom/1 vrij
  Voorjaarsvakantie:
  maandag 22 t/m vrijdag 26 februari
thumbnail_Screenshot_20210126_200402

Wandelbingo!

Wat zijn velen van jullie druk aan de wandel geweest. We hebben mooie collages van jullie Bingokaart ontvangen! Wanneer de kinderen op school zijn worden de groepswinnaars bekend gemaakt en krijgen ze hun prijsje.

thumbnail_IMG_20210202_154841_2

Nieuws uit groep 1/2 en instroom/1

Thema Post
We zijn alweer een tijdje bezig met het thema post en dat merken we aan de foto’s, filmpjes en post die we digitaal en op school van de kinderen ontvangen. Ontzettend leuk! We genieten hier enorm van; het geeft ons het gevoel van contact houden met de kinderen en met hun ouders.

We zien dat de kinderen postkantoortje spelen en daarbij tellen, schrijven, tekenen en lezen. Er wordt geluisterd naar een boek over zeven postbodes, namen worden gelezen èn geschreven, er wordt gebouwd en er wordt vanuit de lucht gekeken naar hoe jouw huis er van bovenaf uitziet.

Deze laatste activiteit hebben we met een viertal kinderen in de opvang mogen doen. Wat een verwondering bij de kinderen! Deze challenge (dag 1) nog niet gedaan? Een aanrader, ook voor de kinderen uit groep 0/1. Deze challenge staat bij de activiteiten van groep 2.

Bekijk dan gelijk de school (schotweg 95) vanuit de lucht. Waar speel je altijd? Is het plein hetzelfde als nu of mis je iets? En door welke deur ga je naar binnen? Dat laatste is zeker de moeite waard, want over vijf nachtjes zien we elkaar weer op school. Wij zijn begonnen met aftellen, jullie ook?

Nieuws vanuit groep instroom/1
De laatste voorbereiding zijn aan de gang: de klas is ingericht. Nu de bekend is dat de kinderen weer naar school komen, worden de puntjes op de i gezet: de plakpotjes worden gevuld, de potloodpunten geslepen en de zandtafel gevuld met zand.

Voor iedereen is het de eerste keer in hun nieuwe groep, voor een aantal kinderen is het de eerste keer naar school: Leff, Javairo en Arin zijn tijdens de schoolsluiting 4 geworden. Welkom in onze groep!

Nieuws vanuit groep 1/2 (Het Uilennest)
Maandag gaan we dan toch eindelijk beginnen. Ook aap en tijger hebben er reuze veel zin in. Als je de rekenchallenge van deze week hebt gedaan, weet je hoe de klas er nu uitziet en naast wie je zit in de kring.
Heb je ook gezien dat we een nieuw meisje hebben in de klas? Nazanin komt maandag ook bij ons op school. Ze is al even komen kijken en heeft er veel zin in.
We krijgen het nog druk met feest vieren, want wat zijn er veel kinderen jarig geweest. In Google Classroom staat een lijst waarop de jarigen kunnen aangeven op welke dag zij hun feestje willen vieren, want iedere dag één is natuurlijk het leukste!

Vandaag vieren we ook al een feestje want, zoals jullie weten, is Jaap Aap vandaag jarig! Hij is flink in het zonnetje gezet: had zijn eigen verjaardagsmuts, is hartelijk toegezongen, kreeg verjaardagskaartjes en verjaardagswensen! Hij voelt zich dan ook echt jarig!

En met dat feestelijke nieuws sluiten we deze nieuwsbrief af. Tot volgende week!
smile-2352472_640

Nieuws uit groep 3/4

Zo…dat waren 5 weken werken vanuit huis.
Niet met je billen op de bank voor de buis.
Maar met juf online in de meet voor de pc.
Dat viel niet altijd mee.
Maar ook weken waarin jullie keihard hebben gewerkt.
Met veel hulp van ouders dat heb ik zeker ook gemerkt.
5 weken met een lach en een traan.
Vanaf volgende week gaan we er op school weer tegenaan.
En wat iedereen van “buitenaf” ook van ons verwacht….
Ik ben trots op wat we met elkaar hebben volbracht!!!

Jullie zijn allemaal toppers en ik kan niet wachten tot dat ik jullie maandag 8 februari weer allemaal live zie.
ladder

Nieuws uit groep 5/6

Het fijn zijn om jullie kinderen alle schoolmaterialen die mee naar huis zijn gegaan weer mee naar school te laten nemen.; etui, liniaal, categoriekaart spelling, werkboek spelling, vloeiend en vlot M en E groep 5 of 6, estafette leesboeken (2)en werkboeken, schrijfschriften, reken(werk)boeken, taal werkboek, verkeerskrant (alleen groep 6) en voor groep 5 het begrijpend lezen werkboek ”Goed begrepen”. Denk ook aan het evt. geleende bibliotheekboek van school en mogelijk geleende chromebooks. Dan kunnen we weer vlot verder op school!

Goed nieuws!
Groep 6 krijgt een nieuwe leerling! Binnenkort gaan we Yesse in het echt leren kennen op school en zullen we je de weg op school snel leren. Welkom in onze groep Yesse!

Leuk nieuws!
Wat hebben veel kinderen enthousiast meegedaan met de wandelbingo! Leuk hoor!

Wat een ontzettende leuke dierentuin dier tekeningen heb ik gekregen van veel kinderen. Knap getekend hoor. En ook heb ik de eerste sneeuwpoppentekeningen al mogen ontvangen. Superleuk geworden!

Groep 5
Rekenen:
Minsommen over het eerste tiental gaan steeds sneller en worden merkbaar beter geautomatiseerd. Blijf hier goed mee oefenen , want hierna gaan we de volgende stap zetten; sommen tot 100. Klokkijken ( analoog) met hele, halve uren, kwartieren en 10 en 5 minuten gaat bij veel kinderen al heel goed. Fijn! Je kunt je kind altijd laten oefenen op de volgende site:
Klokrekenen.nl( hier kun je aangeven hoeveel klokken en welke moeilijkheid je wilt oefenen. Handig om dit af en toe te doen. Je kunt werkbladen genereren, maar ook online oefenen. Deze site heb ik regelmatig in de afgelopen weektaken gezet.
Taal:
Het thema waar we mee bezig zijn heet Dierentuin. De woordenschat les 1 hebben we behandeld via Classroom ( thuisonderwijs) en deze week komt daar les 5 nog bij met nog 10 woorden extra! Wat een leuke dierentuintekeningen heb ik ontvangen vorige week van veel kinderen!
Spelling:
Het 's woord is aangeboden. Dit is regel 14 van de categoriekaart. De regel is: eerst de komma, dan de s. De kinderen weten waarom die komma er eigenlijk staat...vraag het maar eens na! Ook weten ze dat er helemaal niet zoveel woorden zijn met een 's aan het begin van het woord ( 12). Misschien kunnen ze wat voorbeelden geven...
We leren deze week wat een persoonsvorm is en hoe je die kunt vinden in de zin.: Maak de zin vragend. Het werkwoord dat vooraan komt te staan is de persoonsvorm. Bijvoorbeeld: Ik loop naar school.
Loop ik naar school?...>Het werkwoord loop komt vooraan; dit is de persoonsvorm.
Later leren we dat er nog andere manieren zijn om de persoonsvorm te vinden.

Groep 6
Rekenen:
We zijn weer aan het einde van het blok! Deze weken hebben we het gehad over breuken, geld, inhoud en gewicht. Deze week gaan we toetsen en daarna zullen we beginnen aan blok 6. We gaan aan de slag met deelsommen (delen met getallen met nullen) en uitrekenen hoeveel iets ongeveer kost. Tip: op classroom staan allerlei oefenwebsites, waarbij kinderen ook thuis kunnen oefenen met rekenen en aan de doelen kunnen werken.
Spelling:
Deze week gingen we aan de slag met theewoorden (apotheek, bibliotheek) en het gebruik van voegwoorden en komma’s. Aankomende week komt er een nieuwe categorie bij, namelijk categorie caféwoord. Denk aan woorden als privé en comité. Verder gaan we aan de slag met het herkennen van het voegwoord en het gebruiken van komma’s. Tip: op classroom staan allerlei oefenwebsites, waarbij kinderen ook thuis kunnen oefenen met spelling en aan de doelen kunnen werken.

Foto. Ladder illusieopdracht van Tobias gr. 6 (thuisonderwijs)

celil

Nieuws uit groep 7/8

Na een periode van zo-effectief-mogelijk-onderwijs-met-de-middelen-die-we-hebben mogen we weer starten. Een tweeledig gevoel leeft bij ons en bij de kinderen. In de gesprekken die ik met de kinderen heb gehad hoorde ik vaak doorsijpelen ‘relaxed maar saai’.

Dat gevoel leeft ook bij mij. Ik beken, ik stond de afgelopen weken niet zoals gebruikelijk om 6.15 uur naast mijn bed om alles en iedereen op tijd klaar te hebben voor school. Regelmatig ging de wekker pas om 7.00 uur of soms zelfs nog ietsje later. Dat is nu natuurlijk weer verleden tijd. Maar oh wat vond ik het toch fijn om op vrijdags weer live met de kinderen van de noodopvang te werken.

Wat mij verder zeer verheugt is de komst van de nieuwe kinderen. 3 meiden erbij! We gaan ze hopelijk maandag allemaal ontmoeten.
Voor de rest van de week een tip van Celil: zie foto.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
Uitschrijven
Een afbeelding van...