Afbeelding1
nieuwsbrief openbare basisschool Sprengenpark | maart 2023
IMG_1843

Samen leren LEZEN

Als kinderen mogen kiezen tussen het lezen van een boek of spelen, wint dat laatste het vaak. Maar lezen is één van de belangrijkste vaardigheden die je nodig hebt in de toekomst. En voor de gemotiveerde lezers onder ons; lezen is toch heerlijk omdat je er nieuwsgierig van wordt en/of heel ontspannen, noem maar op!

Met het team en de kinderen hebben we onze mouwen opgestroopt. De bovenbouw groepen hebben samen nagedacht over een mooie leesplek in de klas. En ja, ga maar eens kijken in groep 7/8, ze zijn er niet meer weg te slaan. Maar ook groep 1/2 leest lekker ontspannen in de ruimte onder de trap.

De onderbouw kinderen hebben samen met de juf een verteltafel gemaakt bij een boek.
Wat is een verteltafel? Een verteltafel is een plek met voorwerpen en attributen, waarmee kinderen al handelend een verhaal of prentenboek dat in de klas is voorgelezen of is besproken, kunnen naspelen. Eigenlijk is het de wereld uit het prentenboek in het klein nagemaakt.Schema-Blink-Wereld-geintegreerd


Thema: Slimme communicatie


Volgende week start (officieel) het nieuwe schoolthema 'Slimme communicatie'.
Hierboven ziet u de opbouw van een thema (Blink geïntegreerd) in de klas. De groepen 3 t/m 8 werken vanuit deze methode. Wat het mooie is van deze manier van werken is dat het goed past bij onze manier van onderwijs inrichten. Ons vertrek punt is vanuit hoge betrokkenheid en deze manier doet een beroep op de intrinsieke motivatie (van het kind) om meer te willen weten van de wereld.

De onderbouw heeft het over 'De post'. Met dat thema kan je alle kanten op... en dat wisten de kinderen ook tijdens de brainstorm.

In groep 3 en 4 gaat het over 'Sterke verhalen'.
Wat vertellen boeken, films en schilderijen je? Wat kun je ervan leren, over vroeger en over nu? En welk verhaal is echt gebeurd?

In groep 5/6 gaat het over 'Dit wil ik zeggen'.
Op welke manieren brengen mensen hun boodschap over? Waarom doen ze dat? Hoe was dat vroeger? En hoe doen dieren dat eigenlijk?


In groep 7/8 gaat het over 'Machtige media'.
Over de rol van de media in ons leven – van radio via televisie naar internet. Hoe worden we beïnvloed en hoe kunnen we beïnvloeden?

Gymlessen op donderdag


Al jaren lang gymmen we op dinsdag in de grote zaal (Jupiterlaan). Goed (leren) bewegen en sporten is belangrijk. Omdat de gymzaal wat verderop in de wijk staat kost het ons wat meer tijd om er te komen dan een school met eigen zaal. Wij willen meer sporten en daarom gymmen de kinderen vanaf deze week óók op donderdag, maar dan op school! We hebben een gymmeester die met de kinderen (gr. 3 t/m 8) buiten gymt en bij uitzondering in de speelzaal (zaal naast groep 1/2).

In de startfase gaat het vooral om elkaar te leren kennen, we wensen de gymmeester en de kinderen heel veel plezier!

download (3)

Vreedzame school


Blok 5 – We dragen allemaal een steentje bij

We willen graag dat de kinderen zich verbonden voelen met de klas en de school.
Dat kan alleen als we kinderen het gevoel geven dat ze er toe doen. Om dit te bereiken, krijgen de kinderen taken en verantwoordelijkheden.
Binnen de school is afgesproken waarover de kinderen mee mogen denken en beslissen.
Als de kinderen zich betrokken voelen bij de klas en de school, ontstaat een positieve sfeer. Ze zijn dan gemotiveerd om deel te nemen aan wat in de klas gebeurt.
Een steentje bijdragen gaat ook over het uitvoeren van taken binnen de klas en de school.

Blok 5:
Bij de groepen 1 – 4 zijn de lessen gericht op het:
- herkennen van boosheid bij jezelf en de ander
- leren omgaan met je boosheid.
- weer goed maken n.a.v. een conflict.
- leren zoeken naar oplossingen voor een conflict.
- leren wanneer iets helpen is en wanneer bemoeien.
- verschil tussen helpen bij een conflict als
scheidsrechter en helpen als mediator.
- leren dat je op school leerlingmediatoren kunt vragen
om te helpen wanneer je een conflict hebt.

Bij de groepen 5 – 8 leren de kinderen een eigen bijdrage te leveren aan de groep en aan de school:
- de kinderen bedenken activiteiten om het voor
iedereen nog leuker te maken in de klas en in de
school.
- de kinderen maken een krant voor de ouders over wat
ze hebben gedaan voor de klas en voor de school.
- de kinderen leren het verschil tussen het louter uitvoeren
van opdrachten en het zelf bedenken van en
meebeslissen over plannen en activiteiten die goed zijn
voor de groep.
- de kinderen leren werken met klassencommissies en
schoolcommissies.
b56ccac8-600e-4127-80db-a107fc70d11d

Bike wash en kleedjesmarkt


Groep 7 en 8 gaan dit jaar weer op kamp in Eerbeek. Een gaaf moment voor de kinderen om 'andere dingen' te ondernemen met elkaar. Samen dingen doen kost behoorlijk wat geld. Ouders betalen kampgeld maar als je wat extra's wilt doen, dan ga je aan de bak!

10 maart was het zover. De kinderen opende een kleedjesmarkt en hebben fietsen gewassen om geld op te halen. Knuffels, auto's en brownies vlogen over de toonbank. Hoeveel zou er opgehaald zijn? Vast genoeg om nog meer leuke dingen te doen!

Ouders, grootouders, alle kinderen.... bedankt voor jullie (gulle) bijdrage!
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
Uitschrijven
Een afbeelding van...