Afbeelding1
nieuwsbrief openbare basisschool Sprengenpark | januari 2023
c7739cfc-bdc1-4fc9-8e4f-b9df710fbe2b

Gelukkig verbonden


Beste lezers,

Heeft u ook aandacht gehad voor het het wensen van een gelukkig nieuwjaar? Of we gelukkig zijn hangt deels af van wat er op ons pad komt. Natuurlijk. Toch weten we dat geluk ook te maken heeft met de mate waarin we ons verbonden voelen met anderen. Het Kerstfeest heeft op school gezorgd voor zo'n verbonden gevoel doordat de kinderen samen met u gezorgd hebben voor een heerlijk diner en een gezellig samenzijn in de hal.

Stichting WHOE (Stichting Werkgroep Hulptransporten Oost-Europa) en school bedanken u hartelijk voor alle producten die ingezameld zijn voor de Oekraïne!

In deze nieuwsbrief zal meer te lezen zijn wat in het teken staat voor verbonden zijn, veel leesplezier!

Groet,
Susanne Vermeulen
Directeur OBS Sprengenpark


calender-gaaaac8046_1280

Portfolio en gesprekken

In januari worden de LVS-toetsen (cito) afgenomen voor de kernvakken (rekenen en taal). Samen met andere observatiemomenten en tussentijdse methodetoetsen geeft dit een actueel beeld van de ontwikkeling van elk kind. Samen met ander werk is het portfolio in februari weer rijkelijk gevuld. Tussen 13 en 23 februari worden de gesprekken met u (en uw kind) gevoerd en wordt de portfolio toegelicht. Na het gesprek gaat deze mee naar huis om hem aan anderen te showen.
hart voor elkaar

Vreedzame school


Aankomende periode gaan de Vreedzame schoollessen over 'We hebben hart voor elkaar': de kinderen leren gevoelens herkennen en ermee om te gaan.

De lessen zijn gericht op:
  • Het besef dat iedereen gevoelens heeft.
  • Het herkennen en benoemen van gevoelens
  • Dat eenzelfde gebeurtenis bij mensen verschillende gevoelens kunnen oproepen
  • Elkaar vertellen over hoe je je voelt en kunnen zien hoe anderen zich voelen.
  • Het mogen hebben van gevoelens als boosheid of angst; het gaat erom hoe je ermee omgaat.
  • Het nadenken waar je boos van wordt en welk gedrag je dan vertoont.
  • Eerst afkoelen als je boos bent, anders kan je niet nadenken over een oplossing.
  • Het nadenken over buitensluiten als vorm van pesten en wat dat met je doet
  • Het nadenken wat je kan doen als iemand zich in de groep niet prettig voelt
- Hoe je het voor elkaar kunt opnemen
- Hoe je het met elkaar leuk kan hebben
- Het samen bedenken en verzorgen van een les die
iedereen leuk vindt

De groepsvergaderingen
Het Kinderkabinet heeft samen met juf Omaira een plan gemaakt om de groepsvergaderingen nog belangrijker te maken. De ministers hebben geoefend en een stappenplan gemaakt die hun gaat helpen bij het voorzitten van de vergadering.

Tip voor thuis
Geef uw kind eerst de gelegenheid om af te koelen voordat u een conflict gaat uitpraten.
Bespreek wat je kan doen als je boos bent:
- gemeen terugdoen
- de ander z’n zin geven,
je terugtrekken,
- weten wat je wilt,
rekening houden met wat jezelf wilt en wat de ander wilt.
Stimuleer de laatste manier; dat heeft de grootste kans op een positieve oplossing


IMG_1227 (1)

Zelfsturing

Als u weleens in onze klassen komt ziet u wellicht steeds iets veranderen, de inrichting of een menukaart, gepeperde opdrachten.... het afgelopen half jaar zijn we ons verder gaan verdiepen in het bevorderen van zelfsturing door te blijven inzetten op de organisatie. Want een uitgekiende klasorganisatie ondersteunt initiatief.

Zelfsturing
Zelfsturing is een combinatie van competentie (wat kan ik) en ingesteldheid (hoe doe ik) om de mogelijkheden in zichzelf (wat wil ik) en de omgeving optimaal te benutten met het oog op levenskwaliteit (Leavers).


Regie hebben is het meest belangrijk en maakt zelfsturing anders dan zelfstandigheid en zelfregulering. Om regie te kunnen nemen werk je vanuit cognitie (denkvermogen), emotie (hoe voel ik me), motivatie (de wil om het te doen) en communicatie (over dingen kunnen praten).

Groep 1/2
Heeft op dit moment een themahoek 'Leven in het verleden'. De kinderen worden geïnspireerd, mogen ontdekken en verzamelen. Zo'n hoek biedt een plek waarbij kinderen met fantasie, nieuwsgierigheid lekker kunnen experimenteren. Een mooi voorbeeld van een situatie die zelfsturing stimuleert!

Groep 7/8
Juf Joëlla heeft samen met haar klas nagedacht over leesstimulering in de groep. Er is een leeshoek gesitueerd en de kinderen hebben nagedacht wat er in de leeshoek thuishoort om 'zin in lezen' te bevorderen. Ze hebben nagedacht over wat je kan lezen, wat je kan doen om nog meer of beter te lezen maar ook hoe voel ik me het prettigst zo dat ik graag lees.... het plan is in de afrondende fase dus in de volgende nieuwsbief zien we (vast en zeker) het resultaat!
IMG_1228

BSO Sprengenpark


Reptielenworkshop
Afgelopen week was het best een beetje spannend na schooltijd. Nou ja, de één vond het spannend, en de ander niet. Juf Willemijn nodigde een super enthousiaste man uit die net zo gaaf vertelde als Freek Vonk, de kinderen (en juffen) hingen aan zijn lippen. Het ene koudbloedige dier na het andere werd getoond en gevoeld (allen als je dat wilde natuurlijk).

Bootcamp
Aankomende week krijgen de kinderen een bootcamp op de BSO, dat is heel wat anders dan kijken naar reptielen. Actie in de taxi! We wensen iedereen heel veel plezier toe met deze leuke workshops.
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
Uitschrijven
Een afbeelding van...