Afbeelding1
nieuwsbrief openbare basisschool Sprengenpark | november 2022
IMG_0085

Nieuwsgierig?

Nieuwsgierigheid is een aangeboren eigenschap die kinderen helpt henzelf en de wereld om hen heen beter te begrijpen. Als school kiezen wij ervoor om nieuwsgierigheid uit te dragen als kernwaarde en ontwikkelen wij ons om het aanbod zo neer te zetten dat er geen belemmeringen zijn voor het kind om nieuwsgierig te zijn.

Als professional ervaar ik zelf ook dat ik graag nieuwsgierig mag zijn. Afgelopen studiedag, op woensdag 9 november, was de regiegroep 'Medewerkersdag Leerplein055', wat mij betreft, zeker geslaagd in de missie 'Maak de medewerker nieuwsgierig'. Dat begon al bij de inloop waar we onbekende en bekende collega's ontmoetten na een corona-periode waarin dat niet kon. Een presentator nam ons de hele dag mee in een programma waar we luisterden, praten, ervaarden en geprikkeld werden. Super tof! Ik gun onze kinderen deze positieve dynamiek in het dagelijks onderwijs.... en als ik op school rondloop ervaar trots hoe ook nu weer het spel en het lesprogramma is neergezet in een mooie rijke leeromgeving waarin nieuwsgierigheid wordt gekoesterd.

Veel leesplezier!

Groet,
Susanne Vermeulen
Directeur OBS Sprengenpark


IMG_0260

Sint in de school

De school is door de OR (Ouderraad) weer ondergedompeld in Sinterklaassfeer. Het ziet er gezellig uit!

Op 2 december komt de Sint ook bij ons op school. Dat is altijd iets waar we allemaal naar uitkijken. Maar voordat hij er is kunnen de kinderen zich helemaal inleven en werken aan belangrijke vaardigheden van onze Sint en Piet.

In groep 1/2 en 2/3 wordt het verhaal 'Het huis van Sinterklaas' gebruikt als inspiratie in het spel, dit stimuleert het spel en het gebruik maken van allerlei woorden. Samen worden de dagen tot Sint afgeteld en op dat moment zijn de kinderen weer aan bezig met getalbegrip en rekenvaardigheden. In de ontdekhoek gaan zij aan de slag met allerlei proefjes die een beroep doen op het gebruiken van je zintuigen. Ten slotte, althans in dit bericht, een heuse pepernotenfabriek waar elke afdeling zijn eigen plekje heeft, van bestelling tot levering! Wat komt daar eigenlijk allemaal bij kijken? Daar bent u nu vast nieuwsgierig naar....

group-g41a6ac2aa_1280


Opendag 16 november

We kijken terug naar goed bezochte Opendag. Lotte van Campen, moeder van Just (groep 1/2), Dirk & Bas, Sevval & Isabella, Rafael & Tobias, Jada-Lynn & Jamie, Bo & Sara hebben samen met juf Marlette (intern begeleider) de bezoekers warm ontvangen en kennis laten maken met Sprengenpark.

De bezoekers waren erg enthousiast over de school, ons onderwijs en de rust binnen de school. Eén bezoekster vond het sprankelen! Wat een prachtig compliment.

Bent u nog geen ouder van onze school maar ontzettend nieuwsgierig? Maak dan een afspraak via onze website: https://www.sprengenpark.nl/nieuwe-ouder/kennismaken/
Image (51)

Thema 'Leven en overleven'
& Digitale geletterdheid

Afgelopen week zijn de groepen 5/6 en 7/8 gestart met het nieuwe thema. Zij leren en onderzoeken van alles over mens, dier en plant en hun manier van leven en overleven. Naast de inhoud van het thema werken zij tijdens dit thema aan een onderdeel van digitale geletterdheid door veel te gaan werken op de Chromebook waar ze leren hoe ze op de juiste manier informatie kunnen opzoeken op het internet.Digitale geletterdheid is voor basisschoolleerlingen net zo belangrijk als de geletterdheid van lezen en schrijven. Vandaar dat wij deze leerlijn beredeneerd wegzetten in ons aanbod. Het thematisch werken leent zich hier heel goed voor.
Nieuwsgierig wat digitale geletterdheid inhoud? Lees dan nog even verder.

Agenda: De afsluiting van het thema is op vrijdag 16 dec. van 13.40-14.00 uur.

Digitale geletterdheid is het geheel van digitale vaardigheden en omvat -volgens SLO en Kennisnet- vier aspecten:

1. Ict-basis-vaardigheden; dit bevat onder andere:
- kennis van basisbegrippen en functies van computers en computernetwerken
- het kunnen omgaan met hardware
- het kunnen werken met internet (e-mail, browsers)
- weet hebben van beveiligings- en privacyaspecten

2. Computational thinking: Problemen zodanig (her)formuleren dat het mogelijk wordt om het probleem met computertechnologie op te lossen.

3. Mediawijsheid; kennis, vaardigheden en mentaliteit om kritisch en bewust om te gaan met media.

4. Informatievaardigheden; het kunnen zoeken, selecteren en verwerken van bronnen en informatie op internet.
(bron: vhttps://wij-leren.nl/digitale-geletterdheid.php)
Afbeelding van WhatsApp op 2022-11-17 om 13.32.13

Vreedzame School

Morgen is de diploma uitreiking van onze mediatoren! Zij hebben daarmee de training van juf Hajat doorlopen en mogen vanaf aanstaande maandag aan de slag als mediator. Tijdens de pauzes zullen zij, verdeeld over de week, rondlopen met een hesje zodat ze makkelijk te vinden zijn voor kinderen die hulp nodig hebben bij het uitpraten van een conflict.

Alvast gefeliciteerd Bodhi, Noah, Bo, Sara, Ylva en Isabella!

Achtergrond informatie mediator Vreedzame School:
https://www.sprengenpark.nl/nieuws/vreedzame-school-mediators/
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
Uitschrijven
Een afbeelding van...