nieuwsbrief openbare basisschool Sprengenpark | 1 oktober 2021

Jarige kinderen

Oktober
Naam
Groep
6 Ylva, 11 jaar 7
10 Loïs, 5 jaar 2
14 Mette, 8 jaar 5
17 Lynn, 7 jaar 3
22 Mila, 7 jaar 3
30 Ties, 5 jaar 1

Gefeliciteerd!

Nieuwe collega's


We zijn dit jaar gestart met twee nieuwe collega's. Zij werken beide in groep 5/6. Juf Lisette en juf Mirte stellen zich kort aan u voor.
lisette
Mijn naam is Lisette Bomhof. Ik ben 26 jaar oud en woonachtig in Apeldoorn. De afgelopen 2,5 jaar heb ik gewerkt op basisschool de Marke in Apeldoorn en daarnaast ook als invalleerkracht op verschillende scholen.
Dit jaar ben ik gestart op het Sprengenpark als leerkracht van groep 5/6 op maandag t/m woensdag. Daarnaast ben ik aankomend jaar ook op donderdag te vinden in groep 7/8.
Ik kijk uit naar een fijn schooljaar samen met het team van OBS Sprengenpark!
mirthe
Ik ben Mirthe van Campen en ik doe de PABO bij Saxion Deventer. Momenteel zit ik in het laatste jaar van de PABO en is het tijd voor mijn eindstage (de LIO-stage). Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag loop ik stage in groep 5/6. Ik ben hier in de eerste week na de zomervakantie mee begonnen en de stage duurt tot eind januari. Samen met de kinderen van groep 5/6 heb ik al een aantal leuke en leerzame weken gehad en ik kijk dan ook uit naar de rest van mijn stage!

De Vreedzame School

thumbnail_Image (4)

Afsluiting Blok 1 ‘We horen bij elkaar’

De kinderen hebben geleerd:
- om te praten over de sfeer in de groep
- om elkaar opstekers te geven, iets positief te zeggen over iemand en wat dat met iemand doet
- om een takenlijst voor in de klas te maken en de taken eerlijk te verdelen
- dat iedereen een eigen mening mag hebben
- om met de klas een afsprakenposter te maken waarop staat hoe je met elkaar omgaat
- dat er ook regels zijn die de leerkracht aangeeft
- om samen te werken

Een vraag aan:
Tobias groep 7

Hoe ging het verdelen van de taken in de klas?
Best goed, bij de start, er werden kaartjes getrokken en die gene mocht kiezen waar die wou. Dit ging bij iedereen goed. Bij het doorschuiven, na een week, ging dit minder goed. Omdat het doorschuifsysteem onduidelijk was. Dit hebben we met de meester kunnen oplossen. Mijn taak is deze week de nakijktafel. Ik zorg ervoor dat de tafel netjes is aan het einde van de dag.
vs 2

Blok 2 We lossen conflicten zelf op

Algemeen
Overal waar kinderen met elkaar spelen en werken komen conflicten voor. Met De Vreedzame School leren we de kinderen dat conflicten heel normaal zijn en dat ze bij het leven horen. Wat belangrijk is, is hoe je er mee omgaat. Hoe los je op een positieve manier conflicten op? Hoe zorg je ervoor dat beide partijen tevreden zijn met de oplossing?
Een conflict hoeft niet uit te monden in ruzie. We spreken van ruzie wanneer het ene kind wil winnen ten koste van het andere kind. Eén partij is dan tevreden, de andere partij is de verliezer.

De kinderen leren dat ze bij een conflict eerst rustig moeten worden voordat ze na kunnen denken over een oplossing. We noemen dat ‘afkoelen’.
Met de kinderen wordt besproken of een vaste plek in de klas een goede manier is om rustig te worden. We noemen dat een ‘afkoelplek’. Dat kan een hoekje zijn in de klas met een stoel en tafel, een boekje, een teken- blokje en wat de kinderen meer bedenken.
Er worden ook afspraken over gemaakt , bijvoorbeeld dat je er niet langer dan 10 minuten mag blijven. De juf of meester houdt het in de gaten, ook als een kind dan nog niet afgekoeld is. Kinderen begrijpen heel goed waarom afkoelen belangrijk is. Je komt anders niet verder met het zoeken naar een oplossing.Wij starten met de lessen uit Blok 2 (We lossen conflicten zelf op). Het doel van de lessen in dit blok is kinderen te leren om op een positieve manier met conflicten om te gaan.
De lessen zijn onder andere gericht op het verschil tussen conflict en ruzie. Een conflict is een verschil van mening: je wilt bijvoorbeeld allebei iets anders doen of hebben. Bij een conflict wil je een oplossing bedenken waar je allebei tevreden mee bent. Je zoekt naar win-win oplossingen.
Conflicten horen bij het leven. Wanneer conflicten met geweld gepaard gaan, spreken we van ruzie. We leren kinderen dat je op drie manieren kunt reageren op een conflict. Of je loopt weg, je zegt niet wat je ervan vindt. Of je reageert agressief, je bent boos en wordt driftig. Of je staat stevig, je komt op voor jezelf en houdt ook rekening met de ander: je zoekt naar een win-win-oplossing.
In groep 1 en 2 leren de kinderen zelf hun conflicten op te lossen met behulp van de LOS HET OP-KAART. In groep 3 tot en met 8 leren de kinderen dat met behulp van het stappenplan PRAAT HET UIT. In de bovenbouw gaan de lessen over kritisch naar jezelf kijken, hoe je met je eigen mening en met kritiek omgaat. En wordt ook gekeken
naar conflicten in de wereld en de rol van de Verenigde Naties.

thumbnail_Image (5)

Het Kinderkabinet 2021-2022

Deze week hebben er verkiezingen plaatsgevonden in de groepen 3/4, 5/6 en 7/8. Er zijn ministers gekozen en op vrijdagmiddag 1 oktober zijn zij officieel en feestelijk aangesteld en vormen zij het Kinderkabinet (leerlingenraad). Wat een feest!

De ministers van groep 3/4 zijn: Nyjaira en Noah (groep 4)
De ministers van groep 5/6 zijn: Collin (groep 5) en Sevval (groep 6)
De ministers van groep 7/8 zijn: Dylano (groep 8) en Tobias (groep 7)

Klasse!conferenties
De ministers organiseren 1 x per maand een Klasse!conferentie (groepsvergadering). Zo weten zij welke zaken er binnen het Kinderkabinet besproken moeten worden. Groep 1/2 vergaderd ook en hun juffen zorgen ervoor dat de inbreng van de groep bij het Kinderkabinet bekend is.


Wat is het doel van het hebben van de Klasse!conferenties en de bijeenkomsten van het Kinderkabinet?
- Gezamenlijke besluitvorming
- Omgaan met verschillen
- Verantwoording voor de gemeenschap
- Openstaan voor verschillen
- Democratische geletterdheid (hoe werkt democratie in de praktijk)


teamwork-2198961_640

Schoolontwikkeling

Afgelopen week is Tijs, de coach vanuit onderwijsbureau Tweemonds, samen met Marlette (intern begeleider) in de groepen geweest. Er is gescreend op betrokkenheid. In de groepen is betrokkenheid aanwezig. Daar zijn wij blij mee maar nog niet tevreden. We zien de betrokkenheid veelal terug in taakgerichtheid. Met andere woorden, er ligt een taak klaar en de leerling maakt deze. 'De leerkracht stuurt en de leerling draait.' Maar met kleine veranderingen kunnen wij de leerlingen, nog steeds doelgericht, meer ruimte bieden om initiatief te nemen waardoor hun betrokkenheid zal toenemen en de opbrengst waardevoller wordt.

Wat gaan we doen met deze feedback?

Instructielessen en verwerking
Een aantal voorbeelden zijn:
Bij de instructielessen krijgt de fase van samen oefenen meer lading door (vaker) coöperatieve werkvormen in te zetten.
Bij de verwerking is er ruimte voor een vraagstuk waar oplossingen voor gezocht moeten worden.
Leerlingen kunnen vaker kiezen voor concreter materiaal (iets wat je kan vastpakken).

Leermiddelen
Naast deze veranderingen zijn wij ons ook bezig om ons te oriënteren op leer- en werkmateriaal. Materiaal die meer variatie biedt om doelgericht te werken maar inspeelt op talenten en voorkeur.

Lesbezoeken
Deze maand gaan de directeur en de intern begeleider de groepen bezoeken. De focus ligt op didactisch handelen (het geven van doelgerichte instructielessen) en het effect (hoe betrokken zijn de leerlingen en wat is de leeropbrengst).
calender-2389150_960_720

Herinnering Studiemiddagen 8 en 15 oktober

Op vrijdag 8 en vrijdag 15 oktober zijn de leerlingen vanaf 12 uur vrij. Het schoolteam heeft studiemiddagen. Op 8 oktober gaan wij ons richten op leerling initiatief en contractwerk (weektaak). Op 15 oktober gaan wij bezig met de Vreedzame School.
balloons-g76156a5fa_1920

Nieuws van de Ouderraad (OR)

Dit schooljaar bestaat de OR uit:
Melissa, moeder van Luciano (penningmeester)
Gemma, moeder van Ilse en Thijs (secretaris)
Samantha, moeder van Collin en Jason (voorzitter)
Jeanine, moeder van Mees
Lea, moeder van Madee
Stefanie, moeder van Rianne en Lieke
Hulya, moeder van Sevval
juf Monique

Op 8 september kwam de OR weer bij elkaar en is er een mooi jaarprogramma tot stand gekomen. Hij ziet er als volgt uit:
14 oktober Bioscoopavond
29 oktober Schoolreisje Hellendoorn
Sinterklaasviering
Kerstviering - aandacht voor een goed doel -
11 februari Valentijns disco

15 april (Pasen) Hazenjacht
Koningsspelen
Pleinfeestje voor kinderen en ouders binnen het thema Verre Landen
film-ga66811db2_1920

Donderdagavond 14 oktober Bioscoopavond

Na het avondeten toch weer naar school? Op 14 oktober kunnen de kinderen naar de Bioscoopavond. Samen genieten van een leuke film! Binnenkort ontvangt u meer informatie van ons, maar zet hem gerust in je agenda!
Vector illustration of a school driver and happy school kids on the road.

Vrijdag 29 oktober schoolreis

Eindelijk kunnen we er weer op pad met elkaar en om dát te vieren gaan we met alle groepen, alle teamleden en de OR op schoolreis naar Hellendoorn. Een gezellig en overzichtelijk park waar voor zowel de jonge als de oudere kinderen genoeg te doen is.
De schoolreis wordt betaald van het schoolreisgeld van 2020-2021 en we vullen aan met het geld dat we ophalen met de bioscoopavond. Zo kunnen we met zijn allen gaan genieten! U ontvangt binnenkort meer informatie.

Mocht u hier vragen hebben over de schoolreis kunt u contact opnemen met onze directeur Susanne Zwerver via fzwerver@leerplein055.nl
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
Uitschrijven
Een afbeelding van...