nieuwsbrief openbare basisschool Sprengenpark | juni 2022
spotlight-g5a3c6f534_1280

Wist u dat ...?


Onze focus enorm ligt op het ontwikkelen van goede lessen en een goed schoolklimaat? We gaan hier soms zo in op dat we niet zoveel nieuws delen met u als ouder. En daarom staat communiceren weer in de spotlight. We blijven natuurlijk vooral delen via Parro. Maar daar leest u vooral over de groep van uw eigen kind. Dus we zijn gestart om wat vers nieuws op de website te plaatsen. Zie bijvoorbeeld het nieuws van groep 1/2 of 7/8! (klik op de groep om op de website te komen).

En de Nieuwsflits vandaag staat ook weer bomvol! Veel leesplezier.

Namens het team OBS Sprengenpark,
Susanne Zwerver

vakantierooster 2022-2023

Vakantierooster schooljaar 2022- 2023

Het vakantierooster schooljaar 2022-2023 is bekend. U heeft deze op dinsdag 7 juni jl., via de mail, ontvangen. Zie foto hierboven voor het overzicht.
Op de website kunt u altijd de vrije dagen en vakanties teruglezen in de agenda, zie link:

Agenda - Sprengenparkcalender-gaaaac8046_1280

Bericht formatie groepen schooljaar 2022-2023

U ontvangt uiterlijk vrijdag 10 juni a.s. een bericht met de groepsindeling van volgend schooljaar. Aanstaande donderdag wordt ons concept gedeeld met de Medezeggenschapsraad (MR) van OBS Sprengenpark.clouds-gf69d69d12_1280

Portfoliogesprekken

Het kindportfolio gaat binnenkort mee. Maar voordat ze mee gaan worden eerst de gesprekken met ouders gevoerd. Deze worden gepland tussen 20 juni tot en met 1 juli 2022.
U kunt u vanaf woensdag 8 juni inschrijven voor een gesprek via Parro.

globe-gb96660ba2_1280

Laatste schoolweek

Afsluiting thema
In de laatste schoolweek (4 juli t/m 8 juli) wordt u door de groepsleerkrachten aan het begin van de week (ma, di en woe) uitgenodigd om te kijken naar wat de kinderen hebben geleerd en ontwikkeld tijdens het thema Verre Wereld Reizen.

Laatste schooldag
Op de laatste schooldag vieren de meester en juffen hun verjaardag. Dit doen zij met een feestje in de ochtend, in hun eigen groep.
's Middags om 13 uur komt de ijscokar en trakteert de OR op een ijsje. Vanaf 13.30 uur nodigen we alle ouders en verzorgers uit voor wereldse hapjes en spelletjes tot 14.00 uur. Om 14.00 uur zwaaien we onze groep 8 uit!

stamp-g60fb58a89_1280

Gezocht: Nieuwe leden voor de OR!

Hebben jullie het ook zo gemist in coronatijd? Samen met de kinderen leuke activiteiten beleven op school! Gelukkig mogen we weer los en daarom zijn wij dringend op zoek naar papa’s en mama’s die het OR-team (ouderraad) willen versterken. Samen met de leerkrachten en het kinderkabinet bedenken en organiseren wij leuke activiteiten, zoals het jaarlijkse pleinfeest en de aankomst van Sinterklaas. Een leuke manier om meer betrokken te zijn met de school. Lijkt je dit leuk? Stuur ons dan deze week een mailtje (orsprengenpark@gmail.com), dan maken we een afspraak om door te spreken wat onze rol als OR is en waar jij ons zou kunnen versterken.
Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, dus laat van je horen!
Groeten uit de OR Melissa, Samantha, Hulya, Lea, Jeanine en Gemma
peacock-gd86792390_1280

Schoolontwikkeling

Trots als een pauw was het thema op Parro. Want dat zijn we op de uitkomst van de audit die 2 weken geleden plaatsvond. Het doel van de screening is een analyse uit te voeren van de kwaliteit van alle standaarden uit de kwaliteitsgebieden uit het inspectiekader 2021, nl. Onderwijsproces, Veiligheid en schoolklimaat, Onderwijsresultaten, Sturen, Kwaliteitszorg en Ambitie.
Aan de hand van dit onderzoek zijn bevindingen geformuleerd met aanbevelingen voor verbetering en verdere ontwikkeling, mede aan de hand van de volgende onderzoeksvragen:

1. Wat is op dit moment de kwaliteit van het onderwijs op de school? Welke standaarden zijn voldoende/ onvoldoende?
De school heeft op alle standaarden groen gescoord. De resultaten (OR1) zijn groen gescoord op basis van de Eindtoets cito. Zicht op ontwikkeling (OP2) is goed zichtbaar in instructie en verwerking. Er is nog sprake van te weinig groei op het moment van de midden toetsen (februari) waardoor het zaak blijft dat hiaten aangepakt moeten blijven.

2. Welke risico’s zien we en wat is er nodig, zodat de school de kwaliteit van haar onderwijs verder kan ontwikkelen en/of moet verbeteren?
De onderzoeker heeft vertrouwen in de onderwijskundige leiding van directie en IB. De ingezette ontwikkeling blijft nodig. Daarbij is de aanpak van speerpunten nodig zoals is gehanteerd bij het herstelproces van OP3 (didactisch handelen).
Advies: Leg daar de focus op het bieden van voldoende uitdaging.

3. Beschikt de school over voldoende expertise voor het (verdere) ontwikkelings-en/of verbetertrajecttraject?
Het team heeft de visie omarmd en toont zich gemotiveerd en betrokken bij het verbeterproces. Er moet nog aandacht blijven voor ieder in het verbeterproces. Het Jonge Kind behoeft een eigen visie zodat er nog beter ingespeeld wordt op uitdaging -via spelend leren- en op de zelfstandigheid van sommige kinderen van groep 2 voor een goede start in groep 3. De school zoekt zelf voortdurend naar hoe meer rendement te behalen op het onderwijs. En dat is nu de belangrijkste uitdaging op korte en middellange termijn.


Image (30)

De Vreedzame School

Afgelopen maanden zijn er weer nieuwe werkgroepen gestart! Juf Emilie startte een tuingroep en een moestuingroep met leerlingen uit groep 5/6. Zij steken al regelmatig de handen uit de mouwen. Alle groepen kweken planten op in een eigen kweekkast zodat ze daarna in de moestuin (plein 1/2) verpot kunnen worden.
Het hebben van taken stond centraal in blok 5.


In blok 5 – “We dragen allemaal een steentje bij” hebben de kinderen geleerd:
- Dat we een school zijn waar iedereen actief meedoet en meehelpt
- Dat er onderwerpen zijn waar we als kinderen echt over mee mogen praten
- Dat je naar een mediator kan gaan als je een conflict niet zelf kan oplossen. Een mediator kan een juf of meester zijn of een leerling van groep 7 of 8
- Wat een commissie is en hoe die werkt, bijvoorbeeld dat een feestcommissie voorstellen doet voor verjaardagen en feestdagen
- Hoe je kan solliciteren voor een plaats in een commissie
- Hoe we besluiten wie er in de commissie komt

Tip voor thuis
- Uw kind kan thuis komen met opdrachten
over uw gezin en familie. Wij vragen u hierover in gesprek te gaan met uw kind. Het gaat om overeenkomsten en verschillen tussen de gezinsleden, familie met als uitgangspunt dat verschillen er mogen zijn.
- Wees u bewust van eigen oordelen en vooroordelen over milieu, gezin, huidskleur en op welke manier hierover in het eigen gezin gesproken wordt.

Waar zijn we nu mee bezig?

Blok 6: We zijn allemaal anders
Doel: een open houding bij de leerlingen ten aanzien van verschillen tussen mensen.

De lessen zijn gericht op: het leren ontdekken van verschillen en overeenkomsten en over de wijze waarop we met die verschillen om kunnen gaan.

  • In groep 1-2 gaat het om het verkennen van de families van de leerlingen
  • In groep 3 gaat het over verschillen en overeenkomsten in de klas
  • In groep 4 staan verschillen en overeenkomsten tussen families centraal
  • In groep 5 komen verschillen en overeenkomsten in de school aan bod
  • In groep 6 verschillen en overeenkomsten tussen klasgenoten
  • In groep 7 gaat het om levensbeschouwingen
  • In groep 8 wordt onderzocht hoe al deze verschillen een stem krijgen in onze democratische samenleving, en hoe we dat in onze democratische samenleving hebben georganiseerd.
Binnenkort kunt u op Parro zien en lezen wat de kinderen allemaal leren bij de lessen van de Vreedzame School!U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
Uitschrijven
Een afbeelding van...