nieuwsbrief openbare basisschool Sprengenpark | april 2022

Jarige kinderen

April 2022
Naam
Groep
11 Casper, 12 jaar 8
23 Melle, 12 jaar 8

Gefeliciteerd!

easter-gf084a428c_1920

Pasen

Eiertje tik
Dit weekend is het Pasen. Daar hoort eiertje tik bij!
Morgen gaan de groepen 1/2, 3/4 en 5/6 de ‘strijd’, met elkaar aan.
De OR zal zorgen voor een lekkere traktatie en voor de gekookte eieren! We zijn benieuwd of onze kampgangers uit groep 7/8 in Noordwijk nog wel tijd hebben voor een getikt eitje…
IMG_5809

Groen schoolplein en educatie

Nieuwe plannen
Het schoolplein is in volle bloei want het is lente! Er zijn nog lege vakken rondom de school en dat heeft te maken met onze wens voor o.a. moestuinen en bloemen. Dit is geen éénmalig project maar een onderdeel van ons curriculum.

Juf Emilie start het tuinproject. Samen met kinderen en hulp gaan we het onderhoud van de tuin in kaart brengen. We houden u op de hoogte van dit proces. Heeft u interesse of kent u iemand die dat heeft om ons te versterken dan horen we dat uiteraard graag.

4023676_1175877

Vrijdag 22 april


U heeft op Parro al een bericht ontvangen over volgende week vrijdag. Een dag vol activiteiten! Samen zorgen we voor een steuntje in de rug voor de Oekraïne (https://giro555.nl/). Dit was niet het oorspronkelijke goede doel maar nood breekt wet.

Hoe ziet de dag eruit?
Ochtend:
Ontbijten in de klas (v.a. 08.30 uur).
Rennen tijdens de Lopathon
Koningsspelen
Middag:
Kleedjesmarkt van 13.00 uur – 13.45 uur

Lopathon en kleedsjesmarkt voor de Oekraïne
’s Ochtends na een Koninklijk ontbijt (vanaf 08.30 uur in eigen groep) gaan de groepen starten met de Lopathon om geld op te halen. En de dag sluiten we af met een kleedjesmarkt. Kinderen mogen zelf een kleedje meenemen en spulletjes om te verkopen. Het zou fijn zijn als de kinderen ook iets kunnen kopen bij elkaar, u kunt geld meegeven en/of met uw kind gaan shoppen. Dit is vanaf 13.00 uur.

Koningsspelen
Koningsdag wordt samen sportief gevierd. Dit doen we met een sportief programma onder schooltijd. En een feestelijke maar sportieve outfit wordt toegejuicht!

IMG_6032

Schoolontwikkeling

* Mila (groep 2) laat een foto maken van een werkje naar keuze: trotswerkje.

Ruimte voor initiatief
Onze kernwaarde nieuwsgierig krijgt steeds meer body in onze manier van werken. Kinderen zijn immers gedreven om de wereld te verkennen en willen betekenis geven aan wat ze tegenkomen. Maar dat betekent wel dat de leerkracht zelfsturing en ondernemingszin moet stimuleren. We richten daarom ons onderwijs in met diverse leermiddelen om uit te kiezen. Daarmee scheppen we de mogelijkheid voor elk kind om een geschikte uitdaging te zoeken.


Vertrouwen
We hadden al veel middelen die we inzette bij het zelfstandig werken. Maar nu gaan we steeds eerder kinderen laten nadenken over keuzes die ze kunnen maken. Dat begint met het weten wat je wilt of gaat leren. Dit doen we met duidelijke (leer)doelen. Dan nodigen we uit met de vraag: Wat weet je er al van (voorkennis)? Vanuit daar beginnen we geleidelijk aan keuzes aan te bieden tijdens de instructiefase en erna. Dus waar het kan gaan we minder leerkrachtgestuurd werken. Want het team heeft vanuit de leer van Ervarings- en procesgericht onderwijs geleerd dat, wanneer een kind eigenaarschap ervaart uiteindelijk meer opbrengst geeft in leergroei. En dat is ons streven, de kinderen zoveel mogelijk laten groeien! We vertrouwen op onszelf en de kinderen om deze volgende slag te maken!
IMG_6065

Nieuws van de MR

* Isabella (groep 7) en Sevval (groep 6) leiden geïnteresseerde ouders rond op de open dag.

Wij zijn de MR! Vanuit de leerkrachten Juf Lisette (leerkracht groep 5/6) en juf Karin (secretaris; groep 1/2). Vanuit de ouders Danielle Schipper (moeder van Casper uit groep 8) en Jorien van Paasschen (voorzitter; moeder van Tobias uit groep 7). Arlo Prins (vader van Indrah uit groep 3) loopt dit jaar mee met de MR als geïnteresseerde ouder.

Wat hebben we besproken?
Op de agenda van het overleg stonden onder andere het vakantierooster voor het jaar 2022-2023.
Tussen resultaten
De resultaten uit de CITO toets werden toegelicht inclusief de trendanalyse. Hoe ontwikkelen de leerlingen zich en wat vertellen de resultaten uit de CITO toets ons. Het team van Sprengenpark kijkt naar het aanpassen van het lesaanbod om in te spelen op de leerbehoefte van de kinderen en maakt hierbij actief gebruik van de inzichten uit de trendanalyse.
BSO
Voor de BSO is een inventarisatie gedaan bij ouders over de wensen. De school gaat kijken naar een volgende stap. Voor de meivakantie verwacht de school duidelijkheid te kunnen bieden.
Open dag
6 april is de landelijke open dag voor scholen. Sprengenpark deed mee aan de open dag en zette de deuren open van 9 uur tot 12 uur.
Het was een heel geslaagde dag. Ministers en mediatoren hebben 7 gasten rondgeleid en dat werd enthousiast ontvangen!
business-g50353c98e_1280

Leerplein055 ontwikkelingen

Leerplein055 ontwikkelingen
MR ontmoet College van Bestuur (LP055)
College van Bestuur heeft elke MR van de Leerplein055 scholen uitgenodigd om kennis met elkaar te maken. Afgelopen maandag ontmoette zij 2 van onze MR leden. Vanuit nieuwsgierigheid en belangstelling is er gesproken over Sprengenpark maar ook over de ontwikkelingen binnen Leerplein055.
Zo weten we van elkaar wat ons bezig houdt en ons verbind!

18 – 19 mei Audit Sprengenpark
Leerplein055 vindt het belangrijk om de kwaliteit van scholen in beeld te hebben. In de fase waarin we ons bevinden is het belangrijk dat elke school een soort screening krijgt. Er zijn nog niet zo lang nieuwe inspectiekaders en tijdens de screening, ook wel audit genoemd, wordt deze gehanteerd en gebruikt om de scholen te waarderen.

OBS Sprengenpark heeft de audit op 18 en 19 mei. Omdat wij druk bezig zijn met onze herstelopdracht OP3 (het geven van de goede les) is dit voor ons een handig meetmoment en kunnen we de feedback langs onze eigen reflectie leggen. We houden u op de hoogte!

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.
Uitschrijven
Een afbeelding van...